Nikon NIS-Elements AI

Artificiell intelligens (AI) gör till synes omöjliga uppgifter möjliga. Bildanalys som tidigare var svår, eller omöjlig, kan nu automatiseras med NIS-Elements ai.

Nikon NIS-Elements AI

Artificiell intelligens (AI) gör till synes omöjliga uppgifter möjliga. Bildanalys som tidigare var svår, eller omöjlig, kan nu automatiseras med NIS-Elements ai.

Artificiell intelligens (AI) och Deep Learning gör till synes omöjliga uppgifter lätta att utföra. Från att öka kontrast och tydlighet i din bild, till att förbättra signal-till-brus-förhållandet, eller för att segmentera kontrastlösa objekt som tidigare var nästan omöjliga att segmentera, NIS ai modulen gör detta enkelt utan partiskhet från användaren.

Skräddarsydda lösningar för visualisering och analys

NIS-Elements NIS.ai består av flera funktioner som gör det möjligt att genomföra för er applikation skräddarsydda lösningar för visualisering och analys. NIS ai tränas på era egna prover, under era speciella förutsättningar och detta behöver endast göras en gång. En tränad ai kan återanvändas gång på gång, under experimentet eller när bildtagningen är klar.

Clarify.ai tar bort oskärpa i fluorescens bilder 

Modulen är redan tränad för att känna igen fluorescenssignaler från plan utanför fokus. Den tar bort dessa komponenter från bilden automatiskt och lämnar de fokuserade strukturerna. Därmed så ökar klarheten och skärpan i bilden. Clarify ai kan användas på alla widefield 2D- eller 3D-bilder, kameror, detektorer eller förstoringar, utan behov träning. Clarify ai är en del av modulen 2D-Deconvolution.

Denoise ai. tar bort brus i bilden

Denna ai är inkluderad i NIS-Elements AR och är redan tränad. Alla kameror och detektorer genererar brus, så kallat shot noise. Om man har en svag fluorescerande signal och måste öka exponeringstiden så ökar man också delen brus, många gånger så mycket att den svaga signalen försvinner i bruset. Denoise ai är tränad på att känna igen och ta bort shot noise, medan signalen behålls. Därmed så får man en bild med tydlig och klar fluorescence signal med jämn bakgrund. Denoise ai är redan tränad ock kan appliceras på alla typer av fluorescerande bilder, på live-bilden eller på redan tagna bilder.

Enhance ai förstärker fluorescerande signaler 

Vissa fluorescerande prover uttrycker en mycket låg signal som kan vara svår att visualisera eller segmentera. Att öka laser intensitet eller exponeringstid är inte alltid ett alternativ eftersom många prover är känsliga för att utsättas för starkt ljus. För levande celler så måste också exponeringen för ljus göras så kort som möjligt.

Enhance.ai tränas på era prover som de ska se ut när de är korrekt exponerande, det vill säga med en stark signal. Vid bildtagning med kort exponeringstid så återställer den signal styrkan som den skulle ha sett ut vid den korrekta exponeringen. Därmed så kan man ändå få tillräckligt stark signal för att gå vidare med segmentering och analys, trots att laserintensitet och exponeringstid hålls kort. Den tränade Enhance ai kan återanvändas under experiment eller på redan tagna bildsekvenser. Enhance ai är en del av modulen NIS ai.

Convert.ai för segmentering och analys av ofärgade celler

Genom att jämföra mönster som finns i två olika bildkanaler, till exempel en bildserie med fluorescerande markör, och samma bildserie utan fluorescerande markör, kan Convert.ai tränas för att märka in den fluorescerande kanalen även om markören saknas i ditt preparat. Detta kan till exempel användas för att räkna celler utan kärninfärgning; Convert ai tränas med en bildserie där den ena kanalen är DAPI infärgning för cellkärna och den andra kanalen är DIC. Convert ai lär sej mönstret att alla celler också ska ha en kärninfärgning, och den kanalen läggs till i ditt experiment. Eftersom kärnan nu är synlig så behövs inte den fluorescerande markören längre utan dessa celler kan segmenters på enbart DIC kanalen. Detta innebär att helt ofärgade celler kan segmenteras och räknas utan att de utsätts för skadlig illuminering av UV. Convert ai kan tränas på alla typer av fluorescerande mönster.Convert ai är en del av modulen NIS-Elements ai.

Segment ai för automatisk segmentering av svåra objekt

Vissa bilder är nästan omöjliga att segmentera baserat på intensitetsvärden. Det kan vara objekt utan kontrast, objekt som uppvisar många olika intensitets nivåer, eller objekt med stor morfologisk variation. Segment ai kan tränas genom manuell tröskling samt klassificering av de strukturer som är intressanta. Genom att manuellt välja objekt av intresse och träna Segment ai på dessa så kan den lära sig strukturerna, hiitta dem på liknande bilder, samt tillämpa segmentering på objekten. Segment ai kräver en manuell segmentation/urval första gången men kan sedan användas om och om igen på liknande preparat. Segment ai är en del av modulen NIS-Elements ai.

 

Kontakta produktspecialist:

Catherine Kitts
catherine.kitts@bergmanlabora.se
Tel: 031-788 18 94

Marie Andersson
marie.andersson@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 07

Länkar

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/en_EU/products/software/nis-elements/nis-ai-1

Artificiell intelligens (AI) och Deep Learning gör till synes omöjliga uppgifter lätta att utföra. Från att öka kontrast och tydlighet i din bild, till att förbättra signal-till-brus-förhållandet, eller för att segmentera kontrastlösa objekt som tidigare var nästan omöjliga att segmentera, NIS ai modulen gör detta enkelt utan partiskhet från användaren.

Skräddarsydda lösningar för visualisering och analys

NIS-Elements NIS.ai består av flera funktioner som gör det möjligt att genomföra för er applikation skräddarsydda lösningar för visualisering och analys. NIS ai tränas på era egna prover, under era speciella förutsättningar och detta behöver endast göras en gång. En tränad ai kan återanvändas gång på gång, under experimentet eller när bildtagningen är klar.

Clarify.ai tar bort oskärpa i fluorescens bilder 

Modulen är redan tränad för att känna igen fluorescenssignaler från plan utanför fokus. Den tar bort dessa komponenter från bilden automatiskt och lämnar de fokuserade strukturerna. Därmed så ökar klarheten och skärpan i bilden. Clarify ai kan användas på alla widefield 2D- eller 3D-bilder, kameror, detektorer eller förstoringar, utan behov träning. Clarify ai är en del av modulen 2D-Deconvolution.

Denoise ai. tar bort brus i bilden

Denna ai är inkluderad i NIS-Elements AR och är redan tränad. Alla kameror och detektorer genererar brus, så kallat shot noise. Om man har en svag fluorescerande signal och måste öka exponeringstiden så ökar man också delen brus, många gånger så mycket att den svaga signalen försvinner i bruset. Denoise ai är tränad på att känna igen och ta bort shot noise, medan signalen behålls. Därmed så får man en bild med tydlig och klar fluorescence signal med jämn bakgrund. Denoise ai är redan tränad ock kan appliceras på alla typer av fluorescerande bilder, på live-bilden eller på redan tagna bilder.

Enhance ai förstärker fluorescerande signaler 

Vissa fluorescerande prover uttrycker en mycket låg signal som kan vara svår att visualisera eller segmentera. Att öka laser intensitet eller exponeringstid är inte alltid ett alternativ eftersom många prover är känsliga för att utsättas för starkt ljus. För levande celler så måste också exponeringen för ljus göras så kort som möjligt.

Enhance.ai tränas på era prover som de ska se ut när de är korrekt exponerande, det vill säga med en stark signal. Vid bildtagning med kort exponeringstid så återställer den signal styrkan som den skulle ha sett ut vid den korrekta exponeringen. Därmed så kan man ändå få tillräckligt stark signal för att gå vidare med segmentering och analys, trots att laserintensitet och exponeringstid hålls kort. Den tränade Enhance ai kan återanvändas under experiment eller på redan tagna bildsekvenser. Enhance ai är en del av modulen NIS ai.

Convert.ai för segmentering och analys av ofärgade celler

Genom att jämföra mönster som finns i två olika bildkanaler, till exempel en bildserie med fluorescerande markör, och samma bildserie utan fluorescerande markör, kan Convert.ai tränas för att märka in den fluorescerande kanalen även om markören saknas i ditt preparat. Detta kan till exempel användas för att räkna celler utan kärninfärgning; Convert ai tränas med en bildserie där den ena kanalen är DAPI infärgning för cellkärna och den andra kanalen är DIC. Convert ai lär sej mönstret att alla celler också ska ha en kärninfärgning, och den kanalen läggs till i ditt experiment. Eftersom kärnan nu är synlig så behövs inte den fluorescerande markören längre utan dessa celler kan segmenters på enbart DIC kanalen. Detta innebär att helt ofärgade celler kan segmenteras och räknas utan att de utsätts för skadlig illuminering av UV. Convert ai kan tränas på alla typer av fluorescerande mönster.Convert ai är en del av modulen NIS-Elements ai.

Segment ai för automatisk segmentering av svåra objekt

Vissa bilder är nästan omöjliga att segmentera baserat på intensitetsvärden. Det kan vara objekt utan kontrast, objekt som uppvisar många olika intensitets nivåer, eller objekt med stor morfologisk variation. Segment ai kan tränas genom manuell tröskling samt klassificering av de strukturer som är intressanta. Genom att manuellt välja objekt av intresse och träna Segment ai på dessa så kan den lära sig strukturerna, hiitta dem på liknande bilder, samt tillämpa segmentering på objekten. Segment ai kräver en manuell segmentation/urval första gången men kan sedan användas om och om igen på liknande preparat. Segment ai är en del av modulen NIS-Elements ai.

 

Kontakta produktspecialist:

Catherine Kitts
catherine.kitts@bergmanlabora.se
Tel: 031-788 18 94

Marie Andersson
marie.andersson@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 07

Länkar

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/en_EU/products/software/nis-elements/nis-ai-1

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen