Det här är BergmanLabora

Det här är BergmanLabora

BergmanLaboras affärsidé är att tillhandahålla mikroskop, analys- och mätinstrument från världsledande leverantörer. Vi utför teknisk service så att utrustningen ger tillförlitliga resultat under hela sin livslängd samt förmedlar kunskap om applikationer och handhavande.

BergmanLabora AB ingår i AddLife AB, noterad på Nasdaq OMX Stockholm (notering 16 mars 2016). AddLife förenar det större bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Några av våra systerbolag inom affärsområdet Labtech är Biolin Scientific, BioNordika-gruppen, LabRobot, Triolab-gruppen och Holm&Halby i Danmark.

Vår historia går tillbaka till 1906 och framgångarna bygger på att vi med hög expertis hjälpt våra kunder. Våra produkt- och applikationsspecialister har tillsammans med våra serviceingenjörer mycket goda kund- och produktkunskaper.Genom hög servicegrad, tillgänglighet och en väl fungerande logistik har våra kunder högsta prioritet.

Söker du totallösningar hjälper vi till med installation, igångkörning, validering, utbildning och service. Vi står också för snabba leveranser av instrument, tillbehör och förbrukningsartiklar.

Se våra kontaktuppgifter

VÅRA HUVUDLEVERANTÖRER

Se alla våra leverantörer
Se alla våra leverantörer

KUNSKAP, KVALITET, MILJÖ & ETIK

BergmanLabora står
för kunskap, kvalitet,
miljömedvetenhet
och en hög affärsetik.

BergmanLabora står
för kunskap, kvalitet,
miljömedvetenhet
och en hög affärsetik.

Verifierad kunskap

Verifierad kunskap

Vi finns för att du ska få säkra resultat och svar från dina analyser. För oss innebär det att erbjuda rätt lösningar från branschens bästa leverantörer och gedigen kunskap om hur lösningarna skall användas. Då har du de bästa förutsättningarna att få tillförlitliga resultat och mätdata i ditt arbete.

Genom den kunskap vi besitter om våra mikroskop och instrument ger vi dig de bästa förutsättningarna att få maximal utnyttjande av dem. För att du ska känna dig trygg erbjuder vi teknisk service och applikationssupport under hela produktens livslängd.

Kontakta våra produktspecialister

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

När du väljer att samarbeta med BergmanLabora vill vi att du ska känna dig säker på att du erbjuds produkter och tjänster med högsta kvalitet. Därför är det viktigt för oss att aktivt arbete med kvalitet och miljö. Detta säkerställs genom vår Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015 och vår Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015.

Kvalitet på produkter och vår verksamhet ska vara motiv för kunder att välja oss som leverantör. Det är lika mycket vårt uppträdande gentemot våra kunder, som våra produkters funktion, som skapar bilden av oss. Ett positivt, kunnigt och korrekt sätt är lika nödvändigt som problemfria produkter. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra oss och produkterna vi säljer genom nära samarbete med våra leverantörer.

BergmanLabora AB är ett renodlat handels- och serviceföretag utan egen tillverkning. Vår verksamhet har därmed begränsad direkt miljöpåverkan. Vi har dock möjlighet att genom samarbete med våra leverantörer och kunder påverka till exempel val av produkt, transportsätt och samordning av leveranser så att det sker på ett för miljön så bra sätt som möjligt. Transporter är det område där vi har störst miljöpåverkan. Därför arbetar vi aktivt med att hitta hållbara och miljömässigt motiverade lösningar för detta.

Se vår miljöpolicy
Våra ISO-certifikat

Affärsetik

Affärsetik

Som en del av AddLife AB har vi i koncernen ett gemensamt synsätt kring hur vi skall bedriva vår verksamhet. Vi har en gemensam uppförandekod som alla anställda får utbildning i och skriver under på.

BergmanLabora är sedan många år medlem i laboratorieleverantörernas branschförening Swedish Labtech. Föreningens mål är att främja affärsmässighet och hög informationsnivå mellan medlemsföretagen och dess kunder samt myndigheter.

Som medlem i Swedish Labtech har BergmanLabora en affärskod som främjar sunda affärer för alla parter och bidrar till ökad effektivitet inom hälso- och sjukvård, forskning och industri samt syftar till att skapa en gemensam grund för god affärsetik för Swedish Labtechs medlemmar.

GDPR

GDPR

Som kund till BergmanLabora AB behandlas dina personuppgifter i syfte att kunna bedriva en professionell affärsrelation. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar alltid dina personuppgifter på bästa sätt genom att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Läs mer om BergmanLaboras integritetspolicy

Låt oss hjälpa dig!

Låt oss hjälpa dig!

Om du är intresserad av ny utrustning eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss, vänligen fyll i formuläret. Vår personal tar inom kort kontakt med dig!

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner