Vi har servicenivåer för alla servicebehov.

Vi har servicenivåer för alla servicebehov.

Förebyggande underhåll (FU-avtal)

Förebyggande underhåll (FU-avtal)

Basavtalet för dig som vill säkerställa instrumentets säkerhet (CE märkning), tillförlitlighet, prestanda, längre livstid och ökad tillgänglighet genom minskade driftstörningar. Serviceavtalet är en förutsättning för att kunna teckna en utökad garanti. Instrumentet måste då servas årligen enligt rekommendation av tillverkaren/leverantören för att garantin ska vara giltig.

I ett förebyggande underhållsavtal ingår:

– Vi kontaktar er inför service med hjälp av våra administrativa system.

– Serviceprotokoll med basdata samt eventuella problem som Ni framför.

– Funktionskontroll: Här testas instrumentet enligt tillverkarens instruktioner.

– Kontroll utförs med spårbara normaler enligt tillverkarens instruktioner. Detta är dock en tilläggstjänst då kundernas krav skiljer sig.

– Dokumentation, servicerapport samt protokoll på de punkter som utförts under det förebyggande underhållet.

– Rengöring (av detaljer som har med funktionen att göra och som inte ingår i den normala skötseln av utrustningen).

– Utbyte av förslitningsdetaljer, enligt rekommendation från leverantören eller BergmanLaboras erfarna tekniker.

– Justeringar.

-Arbetstiden exkl. resor samt logi. – Support via telefon eller TeamViewer 60min.

-Förslitningsdelar- och reservdelar debiteras enligt prislista minus 10% rabatt.

Fullserviceavtal

Fullserviceavtal

Premiumavtalet för dig som vill ha en fast planlagd service och kostnadskontroll för instrumentservice. Avtalet innehåller, förutom allt ett FU-avtal omfattar, även obegränsat antal felavhjälpande besök inklusive reservdelar (med reservation för vissa komponenter som har en begränsad livslängd). Detta ger instrumentet en längre livstid och ökad tillgänglighet genom minskade driftstörningar.

I ett fullserviceavtal ingår:

– Vi kontaktar er inför service med hjälp av våra administrativa system.

– Serviceprotokoll med basdata samt eventuella problem som Ni framför.

– Funktionskontroll: Här testas instrumentet enligt tillverkarens instruktioner.

– Kontroll utförs med spårbara normaler enligt tillverkarens instruktioner. Detta är dock en tilläggstjänst då kundernas krav skiljer sig.

– Dokumentation, Servicerapport samt protokoll på de punkter som utförts under det förebyggande underhållet.

– Rengöring (av detaljer som har med funktionen att göra och som inte ingår i den normala skötseln av utrustningen).

– Utbyte av förslitningsdetaljer, enligt rekommendation från leverantören eller BergmanLaboras erfarna tekniker.

– Justeringar.

– Arbetstiden exkl. resor samt logi. Detta gäller kvalificerade fel, mera information kring detta finns i serviceavtalet.

– Support via telefon eller TeamViewer.

– Reservdelar, exklusive förbrukningsdetaljer är inkluderade i avtalspriset.

– Komponenter med en begränsad livslängd så som t.ex. lasrar, datorer, belysningar är inkluderade i fullserviceavtalet under vissa begränsningar.

– Förslitningsdelar- och reservdelar debiteras enligt prislista minus 15% rabatt.

Supportavtal

Supportavtal

För kunder med tecknat serviceavtal kan vi även kombinera det med ett supportavtal. I ett supportavtal ingår applikations- och metodoptimering, användarstöd och mjukvaruhjälp.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal

Avtalet för er med stort behov av kunskap och tillgänglighet. Kan skräddarsys för er verksamhet vid behov. Kan innehålla regelbundna utbildningar för personalen, förbyggande underhåll, reservdelar, spårbara valideringar, applikationsutveckling och akutservice vid behov. Hör av er till oss så kan vi tillsammans diskutera fram ett rimligt förslag.

Validering

Validering

Vi erbjuder validering av befintlig utrustning enligt överenskomna kriterier och med certifierad testutrustning. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett valideringspaket.

Utbildning

Utbildning

Våra kunniga produktspecialister håller utbildningar i instrumenthandhavande med er personal på plats hos er alternativt i våra lokaler.

Skicka en avtalsförfrågan:

Skicka en avtalsförfrågan:

Genom att fylla i formuläret skickas en avtalsförfrågan till oss. Välj önskad avtalsform så återkommer vi inom kort!

Kontakta vårt serviceteam så hjälper de dig!
Måndag-torsdag 8.00-16.45, fredagar 8.00-15.30

08-625 18 00