Nikon N-STORM

Stoechastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) -en mikroskopteknik där enstaka individuella fluorokromer lokaliseras över tid, och utifrån dess positioner rekonstrueras en högupplöst bild i 2D och 3D. Superresolutionsbild med 10 gånger högre upplösning än vid vanlig mikroskopi. Genom denna teknik så kan molekylära interaktioner på nanonivå visualiseras.

Nikon N-STORM

Stoechastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) -en mikroskopteknik där enstaka individuella fluorokromer lokaliseras över tid, och utifrån dess positioner rekonstrueras en högupplöst bild i 2D och 3D. Superresolutionsbild med 10 gånger högre upplösning än vid vanlig mikroskopi. Genom denna teknik så kan molekylära interaktioner på nanonivå visualiseras.

Stoechastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) är en mikroskopteknik där man lokaliserar enstaka individuella fluorokromer över tid, och utifrån dess position rekonstruerar en högupplöst bild i 2D och 3D, en superresolution bild med 10 gånger högre upplösning än vid vanlig mikroskopi. Genom denna teknik så kan man visualisera och få information om molekylära interaktioner på nanonivå.

Nikon har utvecklat N-STORM med ny optik som skapar effektivare illuminering som är optimerad för CMOS kameror. Det ger 10 gånger snabbare bildtagning jämfört med tidigare system och det möjligt att skapa STORM bilder också av levande celler. Utöver den förbättrade bildtagningshastigheten så finns nu också möjlighet att utöka det avbildade synfältet till 512 x 512 pixlar. N-STORM tillsammans med det ultra-stabila inverterade mikroskopet Ti2-E, och verktygen i mjukvaran NIS-Elements skapar ett mångsidigt mikroskopsystem som ger användaren en oöverträffad flexibilitet för många olika applikationer.

Tiofaldig förbättring av lateral upplösning (till 20nm)

N-STORM använder lokaliseringsinformation från tusentals individuella fluorokromer för att skapa fantastiska superresolution bilder. Det är möjligt att få en optisk upplösning som är 10 gånger högre än konventionella optiska mikroskop.

Tiofaldig förbättring av axiell upplösning (till 50 nm)

Förutom att förbättra den laterala upplösningen så finns också möjligheten få en 3D STORM bild med tiofaldig förbättring i axiell upplösning. För att kunna avbilda stora volymer så har N-STORM en 3D-Stack-funktion där flera 3D STORM-bilder i olika Z-positioner kombineras samman i en bild.

Dynamisk Super Resolution

Bildtagningshastigheten har förbättrats avsevärt, från minuter till sekunder per bild, tack vare nyutvecklad optik och illuminering som är optimerade för sCMOS-kameror. Tack vare denna förbättring är det nu möjligt att avbilda levande celler med en upplösning som är 10 gånger större än med konventionella optiska mikroskop.

Flera färger för studier av proteininteraktioner

För att studera interaktioner mellan flera proteiner så kan STORM bilder tas med upp till 3 fluorochromer, antingen genom den sekventiella aktivator-reporterpar metoden, eller med kontinuerlig aktivering av fluorochromerna.

Högre densitet av molekyler ger högre upplösning

De nyutvecklade optiken och den förbättrade excitations kapaciteten gör att fler molekyler kan lokaliseras per bild. Detta ger en exaktare lokalisering av molekyler och därmed högre upplösning.

Korrelativ Superresolution för information om molekylernas

N-STORM kan kombineras med konfokalmikroskopi, till exempel med Nikon’s A1R HD25 konfokalsystem. Från en konfokalbild med stort synfält så väljer du ett intressant område och byter till superresolution med ett klick i mjukvaran. De båda bilderna läggs samman till en sammansatt bild där konfokalbilden bidrar med strukturell information om molekylernas lokala miljö, och superresolutionsbilden ger information om proteinernas samverkan.

 

Kontakta produktspecialist:

Catherine Kitts
catherine.kitts@bergmanlabora.se
Tel: 031-788 18 94

Marie Andersson
marie.andersson@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 07

Teknisk specifikation

XY-upplösning: ca 20 nm
Z-upplösning: ca 50 nm
Metoder: 2D-STORM (kontinuerlig eller aktiverad), 3D-STORM (kontinuerlig eller aktiverad), 3D-Stack
Bildtagningshastighet: upp till 500 Hz
Maximalt FOV: 80 µm x 80 µm
Laserenhet: LU-NV serien Standard: 405 nm, 488 nm, 561 nm, 647 nm Option: 445 nm, 458 nm
Mikroskop: inverterat mikroskop Eclipse Ti2-E
Kamera: Hamamatsu Orca Flash 4.0 CMOS, Andor iXON Ultra EMCCD
Mjukvara: NIS-Elements AR

Länkar

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/en_EU/products/super-resolution-microscopes/n-storm-super-resolution

Stoechastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) är en mikroskopteknik där man lokaliserar enstaka individuella fluorokromer över tid, och utifrån dess position rekonstruerar en högupplöst bild i 2D och 3D, en superresolution bild med 10 gånger högre upplösning än vid vanlig mikroskopi. Genom denna teknik så kan man visualisera och få information om molekylära interaktioner på nanonivå.

Nikon har utvecklat N-STORM med ny optik som skapar effektivare illuminering som är optimerad för CMOS kameror. Det ger 10 gånger snabbare bildtagning jämfört med tidigare system och det möjligt att skapa STORM bilder också av levande celler. Utöver den förbättrade bildtagningshastigheten så finns nu också möjlighet att utöka det avbildade synfältet till 512 x 512 pixlar. N-STORM tillsammans med det ultra-stabila inverterade mikroskopet Ti2-E, och verktygen i mjukvaran NIS-Elements skapar ett mångsidigt mikroskopsystem som ger användaren en oöverträffad flexibilitet för många olika applikationer.

Tiofaldig förbättring av lateral upplösning (till 20nm)

N-STORM använder lokaliseringsinformation från tusentals individuella fluorokromer för att skapa fantastiska superresolution bilder. Det är möjligt att få en optisk upplösning som är 10 gånger högre än konventionella optiska mikroskop.

Tiofaldig förbättring av axiell upplösning (till 50 nm)

Förutom att förbättra den laterala upplösningen så finns också möjligheten få en 3D STORM bild med tiofaldig förbättring i axiell upplösning. För att kunna avbilda stora volymer så har N-STORM en 3D-Stack-funktion där flera 3D STORM-bilder i olika Z-positioner kombineras samman i en bild.

Dynamisk Super Resolution

Bildtagningshastigheten har förbättrats avsevärt, från minuter till sekunder per bild, tack vare nyutvecklad optik och illuminering som är optimerade för sCMOS-kameror. Tack vare denna förbättring är det nu möjligt att avbilda levande celler med en upplösning som är 10 gånger större än med konventionella optiska mikroskop.

Flera färger för studier av proteininteraktioner

För att studera interaktioner mellan flera proteiner så kan STORM bilder tas med upp till 3 fluorochromer, antingen genom den sekventiella aktivator-reporterpar metoden, eller med kontinuerlig aktivering av fluorochromerna.

Högre densitet av molekyler ger högre upplösning

De nyutvecklade optiken och den förbättrade excitations kapaciteten gör att fler molekyler kan lokaliseras per bild. Detta ger en exaktare lokalisering av molekyler och därmed högre upplösning.

Korrelativ Superresolution för information om molekylernas

N-STORM kan kombineras med konfokalmikroskopi, till exempel med Nikon’s A1R HD25 konfokalsystem. Från en konfokalbild med stort synfält så väljer du ett intressant område och byter till superresolution med ett klick i mjukvaran. De båda bilderna läggs samman till en sammansatt bild där konfokalbilden bidrar med strukturell information om molekylernas lokala miljö, och superresolutionsbilden ger information om proteinernas samverkan.

 

Kontakta produktspecialist:

Catherine Kitts
catherine.kitts@bergmanlabora.se
Tel: 031-788 18 94

Marie Andersson
marie.andersson@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 07

Teknisk specifikation

XY-upplösning: ca 20 nm
Z-upplösning: ca 50 nm
Metoder: 2D-STORM (kontinuerlig eller aktiverad), 3D-STORM (kontinuerlig eller aktiverad), 3D-Stack
Bildtagningshastighet: upp till 500 Hz
Maximalt FOV: 80 µm x 80 µm
Laserenhet: LU-NV serien Standard: 405 nm, 488 nm, 561 nm, 647 nm Option: 445 nm, 458 nm
Mikroskop: inverterat mikroskop Eclipse Ti2-E
Kamera: Hamamatsu Orca Flash 4.0 CMOS, Andor iXON Ultra EMCCD
Mjukvara: NIS-Elements AR

Länkar

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/en_EU/products/super-resolution-microscopes/n-storm-super-resolution

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Andra köpte även

Relaterade produkter