Biolin Scientific Theta Lite

Theta Lite är ett kompakt och robust instrument för mätning av kontakvinkel inom kvalitetskontroll, men också för enklare forskning om vätbarhet och ytors egenskaper. Med Theta Lite får du noggrannhet och enkel användning i samma instrument.

Biolin Scientific Theta Lite

Theta Lite är ett kompakt och robust instrument för mätning av kontakvinkel inom kvalitetskontroll, men också för enklare forskning om vätbarhet och ytors egenskaper. Med Theta Lite får du noggrannhet och enkel användning i samma instrument.

Theta Lite är ett litet instrument med stort användningsområde.

 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Roll-off-vinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning
 • Batchvis analys av kontaktvinkel

 

Smart design ger smart funktion
Manuell spruta i instegsmodell.
För ökad precision och minskad kontamineringrisk finns en version med en eller två automatiska dispensrar som använder engångsspetsar.
Den inbyggda funktionen Volume From Image säkerställer att exakt samma volym vätska används vid varje mätning så att dina resultat inte varierar med droppstorlek.
Dispenser med engångsspetsar gör att du slipper att lägga tid på rengöring och förberedelser, undviker kontaminering. Du behöver också en mindre volym av vätska, särskilt viktigt om volatila och farliga vätskor används.

Snabbt igång
Installation, optimering och utbildning går fort med Theta Lite.
Theta Lite kommer monterat och konfigurerat, redo att användas direkt.
Med bästa möjliga mjukvara, OneAttension, får du tillgång till alla analystyper från start, en överlägsen algoritm för beräkning av droppform, live-resultat och det mest användarvänliga gränssnittet på marknaden.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Theta Lite

Possible Measurements:

 • Static contact angle, Dynamic contact angle, Automatic
 • Surface/Interfacial tension, Surface free energy

Available Measurement Methods

 • Sessile drop
 • Batch sessile drop
 • Captive bubble
 • Pendant drop
 • Reverse pendant drop
 • Meniscus
 • Automatic Dynamic contact angle

Hardware

Measuring range (°, mN/m) 0…180, 0.01…2000
Accuracy (°, mN/m) ±0.1, ±0.01
Maximum sample size (mm) Unlimited×45×200 (with stage)
Integrated sample holders
Frame interval 0.48 ms … 1000 s
Maximum resolution (px) 1280×1024
Maximum measuring speed (fps) 2068
Camera type USB 3.0 digital camera
Camera protection Inside instrument covers
Camera view angle (°) -2 … 2
Light source and size LED based background lighting, Ø 20 mm
Field of view (Ø, mm) 2.9…12
Disposable tips dispensing

Dimensions — Basic frame (L×W×H, mm) 495 x 130 x 310
Weight — Basic frame (kg) 5
Power supply (VAC) 100…240
Frequency (Hz) 50 … 60

Tillämpning

En optisk tensiometer kan användas till många olika av analyser, nedan några exempel.

Kontaktvinkel

Theta Lite kan användas för att mäta statisk och dynamisk kontaktvinkel. Huvudkomponenterna i en optisk tensiometer är kamera, dispenser för att dispensera en droppe, provbord och ljuskälla för att belysa droppen på provbordet.

Optiska tensiometrar kallas ibland också för optisk goniometer, kontaktvinkelgoniometer, kontaktvinkelmätare eller droppformsanalysator.

Statisk kontaktvinkel med optisk tensiometer

Sessile (sittande/vilande) droppanalys är den vanligaste metoden för kontaktvinkelmätning. En droppe placeras på ett substrat/fast yta och kameran tar en bild av droppen. Den statiska kontaktvinkeln definieras sedan genom att anpassa Young-Laplace-ekvationen runt droppen (även andra algoritmer så som cirkel– och polynom också kan användas). I praktiken tas en serie av bilder över tid, så ett förlopp kan också följas och studeras tidsupplöst.

Dynamisk kontaktvinkel

Dynamisk kontaktvinkel är en alltmer använd och viktig metod, då verkliga ytor sällan är ideala och uppmätt statisk kontaktvinkel inte ger tillräcklig information om ytans egenskaper.

Det finns två huvudmetoder för att mäta dynamisk kontaktvinkel med optisk tensiometer, nålmetoden och lutningsmetoden.

Med nålmetoden skapas en liten droppe på det fasta substratet, nålen är kvar i droppen och används för att fylla mer vätska i droppen medan kontaktvinkel analyseras samtidigt som volymen ökar. Detta ger Advancing angle. Sedan minskas volymen i droppen på motsvarande sätt och under tiden mäts Receeding angle. Skillnaden mellan advancing och receeding angle är en indication på ytans inhomogenitet (kemisk eller steriskt) och kallas för hysteres. Detta är en metod som ofta används för att mäta dynamisk kontaktvinkel på superhydrofoba ytor.
Den andra metoden för dynamisk kontaktvinkel bygger på principen att luta/tilta provet gradvis till dess att en fritt sittande droppe börjar röra på sig.
Advancing angle mäts i fronten av droppen precis i ögonblicket då droppen börjar röra sig, och receeding angle mäts vid samma tidpunkt i den släpande/bakre delen av droppen. Med den här metoden kan också det som kallas Roll-off-vinkeln bestämmas, dvs vid vilken vinkel droppen börjar röra sig. En liten roll-off-vinkel är förknippat med liten hysteres (skillnaden mellan advancing och receeding). Med ThetaLite skapas lutningen genom att tilta provbordet.

Ytspänning/Mellanfasspänning

Ytspänning kan mätas med optisk tensiometri genom en metod som kallas Pendant Drop, i vilken en vätskedroppe som hänger från dispenserspetsen/nålen analyseras. Ytspänning och mellanfasspänning (Interfacial Tension) kan relateras till droppens form, och beräknas med hjälp av iterativ Young-Laplace fitting, där densitetsskillnad mellan vätska/gas respektive vätska/vätska behöver vara känd.
Vätskevolymen måste var stor nog att ge en droppform.

Även inverterade mätningar kan göras, där den lättare fasen stiger från nålen in i en tyngre fas, med hjälp av en krokformad nål. Exempel på användning av denna teknik är då man vill studera mellanfasspänning mellan olja och vatten.
Denna metod kallas ibland för Rising bubble eller Inverted pendant drop.

Interfacial Rheology

Med hjälp av en pulserande droppe kan reologiska egenskaper också studeras med optisk tensiometer.

Länkar

Läs mer om Theta Lite

Läs mer om Dynamisk Kontaktvinkel

Läs mer om Kontaktvinkel

Läs mer om Ytenergi / Surface Free Energy

Theta Lite är ett litet instrument med stort användningsområde.

 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Roll-off-vinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning
 • Batchvis analys av kontaktvinkel

 

Smart design ger smart funktion
Manuell spruta i instegsmodell.
För ökad precision och minskad kontamineringrisk finns en version med en eller två automatiska dispensrar som använder engångsspetsar.
Den inbyggda funktionen Volume From Image säkerställer att exakt samma volym vätska används vid varje mätning så att dina resultat inte varierar med droppstorlek.
Dispenser med engångsspetsar gör att du slipper att lägga tid på rengöring och förberedelser, undviker kontaminering. Du behöver också en mindre volym av vätska, särskilt viktigt om volatila och farliga vätskor används.

Snabbt igång
Installation, optimering och utbildning går fort med Theta Lite.
Theta Lite kommer monterat och konfigurerat, redo att användas direkt.
Med bästa möjliga mjukvara, OneAttension, får du tillgång till alla analystyper från start, en överlägsen algoritm för beräkning av droppform, live-resultat och det mest användarvänliga gränssnittet på marknaden.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Theta Lite

Possible Measurements:

 • Static contact angle, Dynamic contact angle, Automatic
 • Surface/Interfacial tension, Surface free energy

Available Measurement Methods

 • Sessile drop
 • Batch sessile drop
 • Captive bubble
 • Pendant drop
 • Reverse pendant drop
 • Meniscus
 • Automatic Dynamic contact angle

Hardware

Measuring range (°, mN/m) 0…180, 0.01…2000
Accuracy (°, mN/m) ±0.1, ±0.01
Maximum sample size (mm) Unlimited×45×200 (with stage)
Integrated sample holders
Frame interval 0.48 ms … 1000 s
Maximum resolution (px) 1280×1024
Maximum measuring speed (fps) 2068
Camera type USB 3.0 digital camera
Camera protection Inside instrument covers
Camera view angle (°) -2 … 2
Light source and size LED based background lighting, Ø 20 mm
Field of view (Ø, mm) 2.9…12
Disposable tips dispensing

Dimensions — Basic frame (L×W×H, mm) 495 x 130 x 310
Weight — Basic frame (kg) 5
Power supply (VAC) 100…240
Frequency (Hz) 50 … 60

Tillämpning

En optisk tensiometer kan användas till många olika av analyser, nedan några exempel.

Kontaktvinkel

Theta Lite kan användas för att mäta statisk och dynamisk kontaktvinkel. Huvudkomponenterna i en optisk tensiometer är kamera, dispenser för att dispensera en droppe, provbord och ljuskälla för att belysa droppen på provbordet.

Optiska tensiometrar kallas ibland också för optisk goniometer, kontaktvinkelgoniometer, kontaktvinkelmätare eller droppformsanalysator.

Statisk kontaktvinkel med optisk tensiometer

Sessile (sittande/vilande) droppanalys är den vanligaste metoden för kontaktvinkelmätning. En droppe placeras på ett substrat/fast yta och kameran tar en bild av droppen. Den statiska kontaktvinkeln definieras sedan genom att anpassa Young-Laplace-ekvationen runt droppen (även andra algoritmer så som cirkel– och polynom också kan användas). I praktiken tas en serie av bilder över tid, så ett förlopp kan också följas och studeras tidsupplöst.

Dynamisk kontaktvinkel

Dynamisk kontaktvinkel är en alltmer använd och viktig metod, då verkliga ytor sällan är ideala och uppmätt statisk kontaktvinkel inte ger tillräcklig information om ytans egenskaper.

Det finns två huvudmetoder för att mäta dynamisk kontaktvinkel med optisk tensiometer, nålmetoden och lutningsmetoden.

Med nålmetoden skapas en liten droppe på det fasta substratet, nålen är kvar i droppen och används för att fylla mer vätska i droppen medan kontaktvinkel analyseras samtidigt som volymen ökar. Detta ger Advancing angle. Sedan minskas volymen i droppen på motsvarande sätt och under tiden mäts Receeding angle. Skillnaden mellan advancing och receeding angle är en indication på ytans inhomogenitet (kemisk eller steriskt) och kallas för hysteres. Detta är en metod som ofta används för att mäta dynamisk kontaktvinkel på superhydrofoba ytor.
Den andra metoden för dynamisk kontaktvinkel bygger på principen att luta/tilta provet gradvis till dess att en fritt sittande droppe börjar röra på sig.
Advancing angle mäts i fronten av droppen precis i ögonblicket då droppen börjar röra sig, och receeding angle mäts vid samma tidpunkt i den släpande/bakre delen av droppen. Med den här metoden kan också det som kallas Roll-off-vinkeln bestämmas, dvs vid vilken vinkel droppen börjar röra sig. En liten roll-off-vinkel är förknippat med liten hysteres (skillnaden mellan advancing och receeding). Med ThetaLite skapas lutningen genom att tilta provbordet.

Ytspänning/Mellanfasspänning

Ytspänning kan mätas med optisk tensiometri genom en metod som kallas Pendant Drop, i vilken en vätskedroppe som hänger från dispenserspetsen/nålen analyseras. Ytspänning och mellanfasspänning (Interfacial Tension) kan relateras till droppens form, och beräknas med hjälp av iterativ Young-Laplace fitting, där densitetsskillnad mellan vätska/gas respektive vätska/vätska behöver vara känd.
Vätskevolymen måste var stor nog att ge en droppform.

Även inverterade mätningar kan göras, där den lättare fasen stiger från nålen in i en tyngre fas, med hjälp av en krokformad nål. Exempel på användning av denna teknik är då man vill studera mellanfasspänning mellan olja och vatten.
Denna metod kallas ibland för Rising bubble eller Inverted pendant drop.

Interfacial Rheology

Med hjälp av en pulserande droppe kan reologiska egenskaper också studeras med optisk tensiometer.

Länkar

Läs mer om Theta Lite

Läs mer om Dynamisk Kontaktvinkel

Läs mer om Kontaktvinkel

Läs mer om Ytenergi / Surface Free Energy

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen