Biolin Scientific Theta Flex

Högpresterande modell för optisk kontakvinkelmätning. Med en mycket hög bildupplösning och bildtagningsfrekvens och stor flexibilitet passar instrumentet för både forskning och kvalitetskontroll. Modulär design säkrar framtida analysbehov, oavsett vilken konfiguration du väljer att starta med.

Biolin Scientific Theta Flex

Högpresterande modell för optisk kontakvinkelmätning. Med en mycket hög bildupplösning och bildtagningsfrekvens och stor flexibilitet passar instrumentet för både forskning och kvalitetskontroll. Modulär design säkrar framtida analysbehov, oavsett vilken konfiguration du väljer att starta med.

Med designvinnande Attension Theta Flex kan du göra alla kontaktvinkel- och ytspänningsmätningar i ett och samma instrument. Designat för exakta och repeterbara mätningar i såväl tuff industrimiljö som på forskningslabb. Ett instrument för alla behov.

 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Roll-off-vinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning
 • Batchvis kontaktvinkel
 • Kontakvinkel korrigerad för ytråhet
 • Mellanfasreologi / Viskoelasticitet
 • Mätningar i högt tryck och hög temperatur

 

 

Instrumentets modulära uppbyggnad gör att det kan konfigureras helt enligt nuvarande behov och enkelt byggas ut i framtiden när du behöver ny funktionalitet. Systemet kommer med komplett programvara så att du kan styra instrumentet och analysera bilder och data från dag ett. Adderar du ytterligare tillbehör senare är det enkel Plug&Play-installation

Pålitliga resultat

Kamera med hög upplösning gör att du kan analysera kontaktvinkel, vätbarhet och ytenergi / SFE med hög noggrannhet. Att kameran också har en hög bildtagningsfrekvens gör att du kan följa snabba förlopp, såsom bouncing på superhydrofoba ytor eller adsorption. Med det unika tillbehöret för topografi kan du också mäta vilken effekt ytans råhet/struktur har på vätbarhet och ytenergi.

 • Produktivitet och repeterbarhet
 • Automatisk förflyttning av prov(er),
 • Automatisk och programmerbar dispensering av vätska/vätskor i en eller flera punkter
 • Automatisk mätning och analys av dynamisk kontaktvinkel
 • Batchvis analys och framtagning av statistiska data.

 

 

Smart design ger smart funktion

Den inbyggda funktionen Volume From Image säkerställer att exakt samma volym vätska används vid varje mätning så att dina resultat inte varierar med droppstorlek. En specifikt mjuk avsättning av droppen på ditt substrat minimerar risken för asymmetrisk droppform och gör att du slipper diskvalificera outlier-värden. Analysen klar på kort tid och med repeterbara resultat!

Dispenser med engångsspetsar gör att du slipper att lägga tid på rengöring och förberedelser och undviker kontaminering. Du behöver också en mindre volym av vätska, särskilt viktigt om volatila och/eller farliga vätskor används.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Possible Measurements: Static contact angle, Dynamic contact angle, Automatic
Surface/Interfacial tension, 3D surface roughness (optional accessory needed), Interfacial rheology (optional accessory needed), Surface free energy (Zisman Plot, OWRK/Extended Fowkes, van Oss Acid-Base, Wu, Neumann’s Equation of State, Schultz 1 and 2)

Available Measurement Methods

 • Sessile drop
 • Batch sessile drop
 • Captive bubble
 • Pendant drop
 • Reverse pendant drop
 • Meniscus
 • Dynamic contact angle
 • Automatic
 • Pulsating drop
 • 3D Topography

Hardware

Measuring range (°, mN/m) 0…180, 0.01…2000
Accuracy (°, mN/m) ±0.1, ±0.01
Maximum sample size (mm) Unlimited×100×320 (with stage)
Integrated sample holder
Frame interval 0.33 ms … 1000 s
Maximum resolution (px) 1984×1264
Maximum measuring speed (fps) 3009
Camera type USB 3.0 digital camera with zoom
Camera protection Inside instrument covers
Camera view angle (°) -4.5 … 2.5
Light source and size LED based background lighting, 62 x 62 mm
Field of view (Ø, mm) 1.44…32.3
Measurement indicator LED
Disposable tip dispensing
Dimensions — Basic frame (L×W×H, mm) 765 x 230 x 435
Weight — Basic frame (kg) 26
Power supply (VAC) 100…240
Frequency (Hz) 50…60

Tillämpning

En optisk tensiometer kan användas till många olika av analyser, nedan några exempel.

Kontaktvinkel

Theta Flex kan användas för att mäta statisk, dynamisk och ytråhetskorrigerad kontaktvinkel. Huvudkomponenterna i en optisk tensiometer är kamera, dispenser för att dispensera en droppe, provbord och ljuskälla för att belysa droppen på provbordet.
Optiska tensiometrar kallas ibland också för optisk goniometer, kontaktvinkelgoniometer, kontaktvinkelmätare eller droppformsanalysator.

Statisk kontaktvinkel med optisk tensiometer

Sessile (sittande/vilande) droppanalys är den vanligaste metoden för kontaktvinkelmätning. En droppe placeras på ett substrat/fast yta och kameran tar en bild av droppen. Den statiska kontaktvinkeln definieras sedan genom att anpassa Young-Laplace-ekvationen runt droppen (även andra algoritmer så som cirkel– och polynom också kan användas). I praktiken tas en serie av bilder över tid, så ett förlopp kan också följas och studeras tidsupplöst.

Det är också möjligt att mäta på inverterade sessile-system, där droppen kommer underifrån till ett substrat, så kallad captive bubble. Det är en teknik som används då substratet är mycket hydrofilt och vanlig mätning är svår att få till, eller i trefas-system där det fast substratet befinner sig i vätska, exempelvis en oljedroppe på en mineralyta i en saltvattenslösning.

Dynamisk kontaktvinkel

Dynamisk kontaktvinkel är en alltmer använd och viktig metod, då verkliga ytor sällan är ideala och uppmätt statisk kontaktvinkel inte ger tillräcklig information om ytans egenskaper. Det finns två huvudmetoder för att mäta dynamisk kontaktvinkel med optisk tensiometer, nålmetoden och lutningsmetoden.

Med nålmetoden skapas en liten droppe på det fasta substratet, nålen är kvar i droppen och används för att fylla mer vätska i droppen medan kontaktvinkel analyseras samtidigt som volymen ökar. Detta ger Advancing angle. Sedan minskas volymen i droppen på motsvarande sätt och under tiden mäts Receeding angle. Skillnaden mellan advancing och receeding angle är en indication på ytans inhomogenitet (kemisk eller steriskt) och kallas för hysteres. Detta är en metod som ofta används för att mäta dynamisk kontaktvinkel på superhydrofoba ytor. Den andra metoden för dynamisk kontaktvinkel bygger på principen att luta/tilta provet gradvis till dess att en fritt sittande droppe börjar röra på sig.

Advancing angle mäts i fronten av droppen precis i ögonblicket då droppen börjar röra sig, och receeding angle mäts vid samma tidpunkt i den släpande/bakre delen av droppen. Med den här metoden kan också det som kallas Roll-off-vinkeln bestämmas, dvs vid vilken vinkel droppen börjar röra sig. En liten roll-off-vinkel är förknippat med liten hysteres (skillnaden mellan advancing och receeding). Lutningen kan skapas genom att tilta bara provbordet, eller genom att luta hela instrumentet, vilket ger en bibehållen baslinje i förhållande till den optiska vyn.

Kontakvinkelmätning med korrigering för ytråhet

Theta Flex och Theta Flow kan konfigureras med en inbyggd optisk profilometer, som mäter ytråhet i samma punkt som kontakvinkeln.

Eftersom ytjämnhet har en påverkan på uppmätta kontaktvinkelvärden kan det vara värdefullt att ta fram parametrar för ytans topografi. 2D och 3D bilder, samt profilometriska parametrar såsom r (ratio mellan verklig och teoretisk dropparea), Sdr, Sa, Sq med flera rapporteras. Systemet kan med hjälp av r och Wenzelekvationen också beräkna kontaktvinkel och SFE med korrigering för ytråhet. Tillbehöret kan användas för mätning av ytråhet i längdskalan 1-60 um.
Korrigering enligt Wenzel förutsätter en topografi som ger vätning av hela den verkliga ytan.

Ytspänning/Mellanfasspänning

Ytspänning kan mätas med optisk tensiometri genom en metod som kallas Pendant Drop, i vilken en vätskedroppe som hänger från dispenserspetsen/nålen analyseras. Ytspänning och mellanfasspänning (Interfacial Tension) kan relateras till droppens form, och beräknas med hjälp av iterativ Young-Laplace fitting, där densitetsskillnad mellan vätska/gas respektive vätska/vätska behöver vara känd. Vätskevolymen måste var stor nog att ge en droppform.

Även inverterade mätningar kan göras, där den lättare fasen stiger från nålen in i en tyngre fas, med hjälp av en krokformad nål. Exempel på användning av denna teknik är då man vill studera mellanfasspänning mellan olja och vatten.
Denna metod kallas ibland för Rising bubble eller Inverted pendant drop.

Interfacial Rheology

Med hjälp av en pulserande droppe kan reologiska egenskaper också studeras med optisk tensiometer.

Länkar

Läs mer om Theta Flex

Läs mer om Kontaktvinkel

Läs mer om Ytenergi/Surface Free Energy

Läs mer om Dynamisk Kontaktvinkel

Läs mer om Interfacial Rheology

Med designvinnande Attension Theta Flex kan du göra alla kontaktvinkel- och ytspänningsmätningar i ett och samma instrument. Designat för exakta och repeterbara mätningar i såväl tuff industrimiljö som på forskningslabb. Ett instrument för alla behov.

 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Roll-off-vinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning
 • Batchvis kontaktvinkel
 • Kontakvinkel korrigerad för ytråhet
 • Mellanfasreologi / Viskoelasticitet
 • Mätningar i högt tryck och hög temperatur

 

 

Instrumentets modulära uppbyggnad gör att det kan konfigureras helt enligt nuvarande behov och enkelt byggas ut i framtiden när du behöver ny funktionalitet. Systemet kommer med komplett programvara så att du kan styra instrumentet och analysera bilder och data från dag ett. Adderar du ytterligare tillbehör senare är det enkel Plug&Play-installation

Pålitliga resultat

Kamera med hög upplösning gör att du kan analysera kontaktvinkel, vätbarhet och ytenergi / SFE med hög noggrannhet. Att kameran också har en hög bildtagningsfrekvens gör att du kan följa snabba förlopp, såsom bouncing på superhydrofoba ytor eller adsorption. Med det unika tillbehöret för topografi kan du också mäta vilken effekt ytans råhet/struktur har på vätbarhet och ytenergi.

 • Produktivitet och repeterbarhet
 • Automatisk förflyttning av prov(er),
 • Automatisk och programmerbar dispensering av vätska/vätskor i en eller flera punkter
 • Automatisk mätning och analys av dynamisk kontaktvinkel
 • Batchvis analys och framtagning av statistiska data.

 

 

Smart design ger smart funktion

Den inbyggda funktionen Volume From Image säkerställer att exakt samma volym vätska används vid varje mätning så att dina resultat inte varierar med droppstorlek. En specifikt mjuk avsättning av droppen på ditt substrat minimerar risken för asymmetrisk droppform och gör att du slipper diskvalificera outlier-värden. Analysen klar på kort tid och med repeterbara resultat!

Dispenser med engångsspetsar gör att du slipper att lägga tid på rengöring och förberedelser och undviker kontaminering. Du behöver också en mindre volym av vätska, särskilt viktigt om volatila och/eller farliga vätskor används.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Possible Measurements: Static contact angle, Dynamic contact angle, Automatic
Surface/Interfacial tension, 3D surface roughness (optional accessory needed), Interfacial rheology (optional accessory needed), Surface free energy (Zisman Plot, OWRK/Extended Fowkes, van Oss Acid-Base, Wu, Neumann’s Equation of State, Schultz 1 and 2)

Available Measurement Methods

 • Sessile drop
 • Batch sessile drop
 • Captive bubble
 • Pendant drop
 • Reverse pendant drop
 • Meniscus
 • Dynamic contact angle
 • Automatic
 • Pulsating drop
 • 3D Topography

Hardware

Measuring range (°, mN/m) 0…180, 0.01…2000
Accuracy (°, mN/m) ±0.1, ±0.01
Maximum sample size (mm) Unlimited×100×320 (with stage)
Integrated sample holder
Frame interval 0.33 ms … 1000 s
Maximum resolution (px) 1984×1264
Maximum measuring speed (fps) 3009
Camera type USB 3.0 digital camera with zoom
Camera protection Inside instrument covers
Camera view angle (°) -4.5 … 2.5
Light source and size LED based background lighting, 62 x 62 mm
Field of view (Ø, mm) 1.44…32.3
Measurement indicator LED
Disposable tip dispensing
Dimensions — Basic frame (L×W×H, mm) 765 x 230 x 435
Weight — Basic frame (kg) 26
Power supply (VAC) 100…240
Frequency (Hz) 50…60

Tillämpning

En optisk tensiometer kan användas till många olika av analyser, nedan några exempel.

Kontaktvinkel

Theta Flex kan användas för att mäta statisk, dynamisk och ytråhetskorrigerad kontaktvinkel. Huvudkomponenterna i en optisk tensiometer är kamera, dispenser för att dispensera en droppe, provbord och ljuskälla för att belysa droppen på provbordet.
Optiska tensiometrar kallas ibland också för optisk goniometer, kontaktvinkelgoniometer, kontaktvinkelmätare eller droppformsanalysator.

Statisk kontaktvinkel med optisk tensiometer

Sessile (sittande/vilande) droppanalys är den vanligaste metoden för kontaktvinkelmätning. En droppe placeras på ett substrat/fast yta och kameran tar en bild av droppen. Den statiska kontaktvinkeln definieras sedan genom att anpassa Young-Laplace-ekvationen runt droppen (även andra algoritmer så som cirkel– och polynom också kan användas). I praktiken tas en serie av bilder över tid, så ett förlopp kan också följas och studeras tidsupplöst.

Det är också möjligt att mäta på inverterade sessile-system, där droppen kommer underifrån till ett substrat, så kallad captive bubble. Det är en teknik som används då substratet är mycket hydrofilt och vanlig mätning är svår att få till, eller i trefas-system där det fast substratet befinner sig i vätska, exempelvis en oljedroppe på en mineralyta i en saltvattenslösning.

Dynamisk kontaktvinkel

Dynamisk kontaktvinkel är en alltmer använd och viktig metod, då verkliga ytor sällan är ideala och uppmätt statisk kontaktvinkel inte ger tillräcklig information om ytans egenskaper. Det finns två huvudmetoder för att mäta dynamisk kontaktvinkel med optisk tensiometer, nålmetoden och lutningsmetoden.

Med nålmetoden skapas en liten droppe på det fasta substratet, nålen är kvar i droppen och används för att fylla mer vätska i droppen medan kontaktvinkel analyseras samtidigt som volymen ökar. Detta ger Advancing angle. Sedan minskas volymen i droppen på motsvarande sätt och under tiden mäts Receeding angle. Skillnaden mellan advancing och receeding angle är en indication på ytans inhomogenitet (kemisk eller steriskt) och kallas för hysteres. Detta är en metod som ofta används för att mäta dynamisk kontaktvinkel på superhydrofoba ytor. Den andra metoden för dynamisk kontaktvinkel bygger på principen att luta/tilta provet gradvis till dess att en fritt sittande droppe börjar röra på sig.

Advancing angle mäts i fronten av droppen precis i ögonblicket då droppen börjar röra sig, och receeding angle mäts vid samma tidpunkt i den släpande/bakre delen av droppen. Med den här metoden kan också det som kallas Roll-off-vinkeln bestämmas, dvs vid vilken vinkel droppen börjar röra sig. En liten roll-off-vinkel är förknippat med liten hysteres (skillnaden mellan advancing och receeding). Lutningen kan skapas genom att tilta bara provbordet, eller genom att luta hela instrumentet, vilket ger en bibehållen baslinje i förhållande till den optiska vyn.

Kontakvinkelmätning med korrigering för ytråhet

Theta Flex och Theta Flow kan konfigureras med en inbyggd optisk profilometer, som mäter ytråhet i samma punkt som kontakvinkeln.

Eftersom ytjämnhet har en påverkan på uppmätta kontaktvinkelvärden kan det vara värdefullt att ta fram parametrar för ytans topografi. 2D och 3D bilder, samt profilometriska parametrar såsom r (ratio mellan verklig och teoretisk dropparea), Sdr, Sa, Sq med flera rapporteras. Systemet kan med hjälp av r och Wenzelekvationen också beräkna kontaktvinkel och SFE med korrigering för ytråhet. Tillbehöret kan användas för mätning av ytråhet i längdskalan 1-60 um.
Korrigering enligt Wenzel förutsätter en topografi som ger vätning av hela den verkliga ytan.

Ytspänning/Mellanfasspänning

Ytspänning kan mätas med optisk tensiometri genom en metod som kallas Pendant Drop, i vilken en vätskedroppe som hänger från dispenserspetsen/nålen analyseras. Ytspänning och mellanfasspänning (Interfacial Tension) kan relateras till droppens form, och beräknas med hjälp av iterativ Young-Laplace fitting, där densitetsskillnad mellan vätska/gas respektive vätska/vätska behöver vara känd. Vätskevolymen måste var stor nog att ge en droppform.

Även inverterade mätningar kan göras, där den lättare fasen stiger från nålen in i en tyngre fas, med hjälp av en krokformad nål. Exempel på användning av denna teknik är då man vill studera mellanfasspänning mellan olja och vatten.
Denna metod kallas ibland för Rising bubble eller Inverted pendant drop.

Interfacial Rheology

Med hjälp av en pulserande droppe kan reologiska egenskaper också studeras med optisk tensiometer.

Länkar

Läs mer om Theta Flex

Läs mer om Kontaktvinkel

Läs mer om Ytenergi/Surface Free Energy

Läs mer om Dynamisk Kontaktvinkel

Läs mer om Interfacial Rheology

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen