Servicenivåer

Platina - Total trygghet

Avtalet ger en total trygghet då det ingår obegränsat antal felavhjälpande besök samt alla reserv- och förslitningsdelar. 
Reseomkostnader är inkluderade. 
Eventuell akutservice påbörjas inom 24 timmar (kontorstid). Versionsuppdateringar av firmware vid behov.

Guld - Fast planlagd service

För dig som vill ha en fast planlagd service med kontroll över kostnader för instrumentservice. Avtalsinnehåll enligt Platina med skillnad att förslitningsdelar debiteras enlig prislista minus 15%. Kostnad för hotell och resa tillkommer enligt schablon.

Silver (Silver Plus) - Årlig kontroll

Avtal med regelbundna besök för förebyggande underhåll då utrustningen noggrant gås igenom. Förslitningsdelar- och reservdelar debiteras enligt prislista minus 10%.

Brons - Enklare genomgång

Ett avtal där enklare genomgång av utrustningen utförs. 

Support - Hjälp vid behov

Telefon- och e-mailsupport för hård- och mjukvara.

Urban George - din första kontakt vid teknisk support

Urban är ansvarig för försäljningen av serviceavtal. Han hjälper dig att hitta den servicenivå ni behöver. Urban har mångårig erfarenhet av våra labinstrument.

Kontaktuppgifter:
[email protected]remove-this.bergmanlabora.remove-this.se 
tel. 08-625 18 12

PlatinaGuldSilver (Plus)BronsSupport
Obegränsat antal 
felavhjälpande servicebesök
**
Akutservice påbörjas inom 
24 timmar (kontorstid)
**
Versionsuppdateringar av 
firmware vid behov
**
Årligt besök för förbyggande 
underhåll, ett eller två (Plus)
***
Prestandaverifikation 
utföres vid årligt besök
****
Kontrollprotokoll utföres 
vid årligt besök
****
Mätinstrument med 
spårbarhet
****
Endast orginaldelar***
Telefon & e-mail support 
HW & SW
****
Förslitningsdelar, arbetstid***
Förslitningsdelar, material 
enl. förteckning
*15% rabatt10% rabatt
Reservdelar, arbetstid**
Reservdelar, material**10% rabatt
Restid****
Kostnad för hotell och resa*