Produkter Teknisk Service

Här visar vi en översikt av leverantörer och produktområden där vi erbjuder service.

Kontakta oss för ytterligare information 
E-mail: [email protected]remove-this.bergmanlabora.remove-this.se
Tel:
 08-625 18 00

Cole-Parmer

 • Slangpumpar
 • Doseringspumpar

www.cole-parmer.com


Integra

 • Plattgjutningsutrustning
 • Mediaberedare
 • Pumpar

www.integra-biosciences.com


Nikon

 • Mikroskopisystem från Nikon samt andra tillverkare
 • Kameror till mikroskop

www.nikoninstruments.com


SLEE Medical

 • Histopatologi
 • Industriell kvalitetssäkring
 • Materialutveckling

www.slee.de


Sotax

 • Frisättningsbad (USP 1&2, 4, 5&6)
 • Mediapreparering
 • Automatiserade frisättningssystem (USP 1&2)
 • Content Testing System
 • Tabletthårdhetsmätare
 • Sönderfallsbad (Disintegrering)
 • Avnötningstestare (Friabilitet)
 • Pulvermätare (Flöde, densitet)

www.sotax.com


Naturligtvis har vi tillgång till alla reservdelar till våra instrument.