MicroscopyU

Välkommen till Nikon's MicroscopyU hemsida som innehåller information, teknisk support och litteratur om alla aspekter av mikroskopi. Här kan du hitta allt du behöver veta om alla mikroskopitekniker, från grundläggande optik, till avancerad superresolutions mikroskopi.  

www.microscopyu.com

Grundläggande begrepp i konfokal mikroskopi

Konfokalmikroskopi erbjuder många fördelar jämfört med konventionellt optisk mikroskopi. Metoden gör det möjligt att eliminera information i bilden utanför fokus och därmed få högkvalitativa bilder. Denna länk innehåller artiklar om grundläggande konfokal koncept, interaktiva tutorials där man kan prova på virtuella konfokal mikroskop, gallerier med digitala konfokalbilder och videor samt länkar till fördjupningslitteratur.

www.microscopyu.com/articles/confocal

Superresolution

Det finns en gräns för hur små detaljer man kan särskilja i optisk mikroskopi. Detta beror på ljusets och optikens egenskaper. Denna gräns som kallas resolutionsbarriär, leder till att vi inte kan särskilja två objekt ifall de är närmare varandra än 200 nm. Men nya mikroskopitekniker som kan kringgå denna diffraktions barriär låter oss nu särskilja objekt så små som 20 nm. Dessa tekniker presenteras här.   

www.microscopyu.com/articles/superresolution

Nikon Small World Competition and Gallery

Mikroskopibilder som konst? Årligen så anordnar Nikon en fototävling där mikroskopi användare kan skicka in sina bidrag och förutom äran, vinna fina priser från Nikon. Under denna länk så finner du information om hur du deltar, samt gallerier som visar tidigare års bidrag.

https://nikonsmallworld.magnet.fsu.edu/ 

Nikon MicroscopyU Digital Image and Video Galleries

Nikon MicroscopyU digitala bildgalleri innehåller över 1,500 stillbilder och videor som presenterar ett brett spektrum av olika objekt och tekniker. Besök galleriet och låt dej inspireras av den fantastiska värld som finns utanför vår visuella gräns.

www.microscopyu.com/galleries

Nikon Small World Competition