Identifiera servicebehov

Låt oss hjälpa dig att identifiera dina specifika servicebehov.

Har du övervägt att planera och optimera driften av din laboratorieutrustning? 
Om inte - vad håller dig tillbaka?

Korrekt service är en fråga om att kombinera dina servicebehov med rätt lösningar för att hjälpa dig att få den bästa och mest lönsamma kombinationen. Dessutom anser vi att övervägande och val av servicealternativ bör ske redan i investeringsfasen, när du väljer ny laboratorieutrustning. Det kan även vara mycket kostsamt - och kanske även en förlust för ditt företag - att vänta med att överväga behovet av en tjänst tills en nödsituation uppstår.

Vi hjälper dig 
med en optimal 
servicelösning för 
ditt lab!

Så vi frågar:

När du har valt att investera i ny labutrustning, har du också övervägt alternativ för service, hur du och din leverantör - genom ett långt och givande samarbete - kan optimera din utrustning i drift? 
Kan även uttryckas: 
Har du funderat på vilka servicebehov du har och vilka lösningar du kan erbjudas? Och inte minst, vilka lösningar har störst värde för dig och ditt företag?

Och har du funderat över det värsta som kan hända, om du inte tänker på dina behov av service, innan du gör din investering. Vad händer om den leverantör du väljer inte kan leverera tjänsten du så småningom behöver?

Det finns många frågor man bör ställa sig

Här är några exempel: 

  • Har du eller dina kollegor förutsättningar/tid att själva göra underhåll, reparation, renovering eller andra tjänster?
  • Om dessa villkor är permanenta eller försvinner om bara en anställd lämnar företaget?
  • Vad man lägger vikt på runt tjänsten? Vad är viktigast för dig?
  • Vad lagen kräver i förhållande till den inköpta utrustningen? Och vad rekommenderas i relevanta standarder?
  • Har du rätt tillgång till teknisk dokumentation, produktuppdateringar, reservdelar och teknisk support?
  • Är servicepersonalen hos din leverantör särskilt utbildad och kan detta dokumenteras?
  • Finns det några fördelar med att välja en svensk leverantör? Inklusive svarstid, språk och pris?
  • Vad betyder serviceorganisationens storlek och förmåga att optimera utbud, reponstid och flexibilitet för dig?

Men hur är det med svar?

Vi har lärt oss att det med den enskilde användaren - av många skäl - kan vara mycket svårt att bedöma vilka de verkliga behoven av servicetjänster är - inklusive behovet av tjänster relaterade till installation och efterföljande service.

Därför har vi på BergmanLabora gjort det till en viktig fråga att klargöra och möta dina behov av service. Vi ska bidra till trygghet i ditt laboratorium. Genom dialog, erbjuder vi att hjälpa dig att ställa rätt frågor och hitta din specifika svar.

Vi erbjuder två grundläggande scenarier:

Dels vår palett av standardiserade tjänster som vi gör tillgängliga för dig. Du kan läsa mer under servicenivåer och du kan även välja att ladda ner vår servicebroschyr.

Dels vårt erbjudande till dig att vi tillsammans identifierar dina behov av service. Målet är att du ska ha den optimala servicen och maximerad nytta av din utrustning. Samtidigt vill vi ge dig alla fördelar som ett samarbete mellan leverantör och kund ger. Vi erbjuder kort sagt, att hjälpa till att kombinera din situation, dina önskningar och dina problem med konsekvens och värde, och hitta konkreta lösningar som är optimala för dig. Vill du kontakta oss för en dialog om dina behov av service?

Kontakta oss här eller ring oss på telefon 08-625 18 00.