Teknisk Service & Support

BergmanLabora täcker dina servicebehov - det är vårt bidrag till trygghet för dig på lab

BergmanLaboras målsättning är att representera världens främsta varumärken inom laboratorieutrustning. Vi har valt att komplettera vårt breda utbud av produkter med en stark serviceorganisation.

Skapa serviceärende

Servicenivåer

Vid köp av laboratorieutrustning behöver man bedöma vad som krävs för installation och efterföljande service. BergmanLaboras serviceavdelning hjälper er att identifiera ert behov.

Dialog om era behov

Skulle ert servicebehov sträcka sig längre än det vanliga, erbjuder vi er en förutsättningslös dialog där vi kan diskutera era specifika servicebehov. Målet med dialogen är att ge er optimalt utbyte av utrustningen och samtidigt erbjuda de fördelar ett samarbete mellan oss ger er.

Specialutbildade servicetekniker

Våra servicetekniker är alla specialutbildade och certifierade att utföra service, kalibrering och dokumentationsarbete. Vi hjälper er med konkreta råd och tips, om er utrusning. Ett av våra kärnvärden på BergmanLaboras serviceavdelning är "viljan till problemlösning".

Det betyder helt enkelt att vi vill möta eller helst överträffa era förväntningar.