Tillbaka

XPLORER

XPLORER erbjuder snabb, noggrann och robust analys av organiska halogener. Det är enkelt att byta mellan AOX, EOX och POX modulerna vid behov. Provväxlaren NEWTON har fått sitt namn av att den använder sig av Newtons lag om gravitation där koppen eller fritten faller ner i provbåten som sedan förs in i den horisontellt monterade ugnen. När provbåten kommer ut ur ugnen igen landar den återanvändningsbara koppen/kvartsfritten i ett uppsamlingskärl. Analysparametrar:

- AOX/TOX (Adsorbable / Total Organic Halogens)

- POX (Purgeable Organic Halogens)

- EOX (Extractable Organic Halogens)

Relaterade produkter

Tillbaka

Kontaktperson