Tillbaka

UniversalExtractor E-800 Büchi

UniversalExtractor E-800 Büchi

UniversalExtractor E-800 passar perfekt för alla krävande extraktionsuppdrag. Sex separata extraktionslägen möjliggör individuell processkontroll och simultan drift av olika extraktionsmetoder. Höghastighetsvärmare kombinerat med sofistikerad processkontroll möjliggör de snabbaste och mest reproducerbara extraktionsprocesserna.

Fördelar

Multitasking

 • Sex separata extraktionslägen möjliggör individuell processkontroll och simultan drift av olika extraktionsmetoder
 • Flera arbetsmetoder kan utföras parallellt
 • Snabbare metodutveckling och högre provutbyte Analysskyddssensor
 • Patenterad analytskydd garanterar alltid en miniminivå av lösningsmedel i bägaren, vilket resulterar i högsta provutbyte
 • Förhindrar försämring och nedbrytning av värmekänsliga analyter under alla processteg
 • Säkerställer säker och reproducerbar koncentration av extraktet

Helt inerta förhållanden och maximerad säkerhet för analyten

 • Alla komponenter i UniversalExtractor E-800 som är i kontakt med provet och lösningsmedlen är gjorda av helt inerta material
 • Eliminerar provförorening och eventuella minneseffekter från utlakningsmaterial
 • Inertgasförrådet, som kan väljas vid alla processsteg (extraktion, sköljning, torkning) skyddar analyten mot oxidation
 • Automatisk inertgas påslagning om analytskydd-sensorn utlöses

Flexibla applikationer

 • Vinster från fem olika extraktionsmetoder i en universell glasmontering. Välj den optimala extraktionsmetoden för att uppnå bästa återvinnig och låg resultatvariation
 • För lågt förorenade prover kan Large Assembly Volume (LSV) glaskonfiguration expandera provvolymen med hela 60%
 • Snabb och jämn uppvärmning, även för högkokande lösningsmedel som vatten eller toluen
Tillbaka

Kontaktperson

Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst
Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.