Tillbaka

Trippelkvadrupol GCMS-TQ8050 NX Shimadzu

Trippelkvadrupol GCMS-TQ8050 NX Shimadzu

Ny trippelkvadrupol som är utrustad med en ny högeffektiv detektor och tre former av brusreduceringsteknik. Den kan utföra oöverträffade kvantitativa analyser av ultra-spårmängder.

Förbättrad känslighet

För att maximera fördelarna med Off-Axis Ion Optics, har systemet tre brusreducerande teknologier och en detektor med förbättrad förstärkningsprestanda. På grund av dessa toppmoderna teknologier kan systemet på ett tillförlitligt sätt detektera femtogramnivån av joner. Den exceptionella analytiska känsligheten och robustheten öppnar dörren till nya applikationer.

Robust hårdvara

Förutom ultrahög känslighet erbjuder den nya trippelquadrupolen GCMS-TQ8050 NX även hög robusthet. Med jonkällan som är resistent mot föroreningar och den nya detektorn med över fem gånger längre livslängd, garanteras långvarig användning med bibehållen känslighet. Med GCMS-TQ8050 NX ultra-högkänsliga prestanda kan även injektionsvolymerna minskas. Livslängden för liners, kolonner och andra förbrukningsvaror kan då också förlängas vilket minskar underhållsfrekvens och kostnader.

Överlägsen prestanda

En ny turbomolekylpump med högre evakueringsprestanda ger ett överlägset vakuum i MS-en, vilket bidrar till högre känslighet. Den högeffektiva kollisionscellen (UFsweeper) ger hög känslighet även vid ökad massupplösning. Den nya funktionen för aktiv tidshantering ger ytterligare driftseffektivitet genom att på lämpligt sätt hantera de väntetider som uppstår vid rutinunderhåll, byten mellan system, eller när systemet används av flera användare.

Tillförlitlig drift

Smart Database™ -serien, som är specialiserad på olika områden, och Smart MRM™ -funktionen, som optimerar känsligheten, kan användas för att exakt skapa metoder för ultraspåranalys och på ett tillförlitligt sätt uppnå högkänslighetsanalys från MRM-mätningar. LabSolutions Insight™ -programvara är konstruerad för att stödja kvantitativ analys av multianalytdata. Ett visuellt flaggningssystem förenklar hantering av stora datamängder vid exempelvis kvalitetskontroll.

Tillbaka

Kontaktperson