Tillbaka

TPW™ Automatisk Provberedningsstation Sotax

TPW™ Automatisk Provberedningsstation Sotax
  • Provupparbetning och analys för upp till 100 prover med 20-520 ml initial extraktionsvolym
  • Extrahering av svåra formuleringar
  • Reducering och förenkling av avvikelser
  • Automatisering av metodutveckling

Extraktion

Efter provvägning använder TPW en stav-homogenisator för att ge en konsekvent våtmalningsprocess för att snabbt extrahera prov. Med detta verktyg kan TPW uppnå effektiva och reproducerbara extraktioner för även den mest utmanande provberedningen. Vanliga provtyper innefattar traditionella fasta orala doseringsformer innefattande manipulationsresistenta produkter, osmotisk pump, modifierade / förlängda och fördröjda frisättningsformuleringar. Rengöring mellan proverna programmeras enkelt i metoden för att eliminera ”carry-over”. Cykeltiderna minskas genom att effektiviteten ökar i utspädningsprocessen.

Filtrering och utspädning

Volumetriska provberedningar bekräftas gravimetriskt vid varje steg under hela processen. TPW använder vätskepump och filtrerar extraherade prover vid överföring från upparbetningsröret till annat provrör. Systemet kan utföra upp till 1:100 000 utspädningar inom en enda metod. All detaljerade data genom hela processen sparas för att enkelt kunna spåra.

Analys och lagring

Den inbyggda HPLC-injektorn stöder on-line analys. All relevant provinformation kan överföras till Empower™. TPW kan förutom on-line HPLC-analys också samla prover i förseglade HPLC vialer på autosampler för att sedan överföras till en UV-spektrofotometer för on-line UV.

Tillbaka

Kontaktperson

Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax,och Integra i region syd/väst
Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, och Integra i region mitt/norr.