Tillbaka

TOC-4200 On-line

TOC-4200 är en högpresterande on-line TOC-analysator, som bygger på Shimadzus väl beprövade förbränningsteknik, vilken baseras på 680°C katalytisk förbränning. Med denna etablerade teknik blev Shimadzu världsledande inom TOC-analysatorer och tillämpas i ett brett fält av industrier.

Egenskaper:

 • Stöd för nya kommunikationsmedel, förbättrad datahantering
 • Passar de flesta typer av prover
 • Instrumentet är enkelt att underhålla och har låga driftkostnader
 • Avancerad funktionalitet
 • Hög flexibilitet för varierande applikationer, allt från avloppsvatten till dricksvatten

 

Applikationer:

Total organisk föroreningsmängd

 • Konvertera de uppmätta TOC värdena till COD, TOC COD konverteringsfunktionen är installerad som standard.
 • Kunna läsa av flödet med hjälp av flödesmätare tillåter beräkningar av COD belastningen.

 

Avloppsreningsverkets inflöde (uppströms övervakning) och avloppsvatten

 • Mätningar vid en kort mätcykel (4 minuter minimum) fångar snabbt upp dramatiska förändringar i organiskt material eller onormalt avloppsvatten.
 • Den kraftfulla oxidationen hos en analysator av förbränningstyp kan upptäcka organiska ämnen som inte kan fångas av en UV-meter.
 • Den korta mätcykeln och kraftiga oxidationen i kombination med möjligheten att växla mellan upp till sex flödeslinjer erbjuder en detaljerad övervakning av reningsverket.

 

Övervakning av flodvatten från vattenreningsanläggningar och behandlat vatten (kranvatten)

 • Förändringar i flodvattnets kvalité på grund av regn och andra faktorer kan övervakas och ge indikationer för behandlingsprocessen.
 • Tillåter samtidig övervakning av behandlat kranvatten.

 

Vattenanläggningar (tvättvatten, kylvatten, återvunnet vatten, pannvatten, kondensat, etc.)

 • Kontinuerlig övervakning av vatten som används i en anläggning.
 • Kontinuerlig övervakning av rent pannvatten hjälper att upptäcka avvikelser, till exempel skadade rör.
 • Den korta cykeltiden (4 minuter minimum) gör det möjligt att snabbare upptäcka avvikelser.
Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst