Tillbaka

TOC-4200 On-line

TOC-4200 är en högpresterande on-line TOC-analysator, som bygger på Shimadzus väl beprövade förbränningsteknik, vilken baseras på 680°C katalytisk förbränning. Med denna etablerade teknik blev Shimadzu världsledande inom TOC-analysatorer och tillämpas i ett brett fält av industrier.

Egenskaper:

 • Stöd för nya kommunikationsmedel, förbättrad datahantering
 • Passar de flesta typer av prover
 • Instrumentet är enkelt att underhålla och har låga driftkostnader
 • Avancerad funktionalitet
 • Hög flexibilitet för varierande applikationer, allt från avloppsvatten till dricksvatten

Applikationer:

Total organisk föroreningsmängd

 • Konvertera de uppmätta TOC värdena till COD, TOC?COD konverteringsfunktionen är installerad som standard.
 • Kunna läsa av flödet med hjälp av flödesmätare tillåter beräkningar av COD belastningen.

Avloppsreningsverkets inflöde (uppströms övervakning) och avloppsvatten

 • Mätningar vid en kort mätcykel (4 minuter minimum) fångar snabbt upp dramatiska förändringar i organiskt material eller onormalt avloppsvatten.
 • Den kraftfulla oxidationen hos en analysator av förbränningstyp kan upptäcka organiska ämnen som inte kan fångas av en UV-meter.
 • Den korta mätcykeln och kraftiga oxidationen i kombination med möjligheten att växla mellan upp till sex flödeslinjer erbjuder en detaljerad övervakning av reningsverket.

Övervakning av flodvatten från vattenreningsanläggningar och behandlat vatten (kranvatten)

 • Förändringar i flodvattnets kvalité på grund av regn och andra faktorer kan övervakas och ge indikationer för behandlingsprocessen.
 • Tillåter samtidig övervakning av behandlat kranvatten.

Vattenanläggningar (tvättvatten, kylvatten, återvunnet vatten, pannvatten, kondensat, etc.)

 • Kontinuerlig övervakning av vatten som används i en anläggning.
 • Kontinuerlig övervakning av rent pannvatten hjälper att upptäcka avvikelser, till exempel skadade rör.
 • Den korta cykeltiden (4 minuter minimum) gör det möjligt att snabbare upptäcka avvikelser.
Tillbaka

Kontaktperson

Susanna Henriksson
Salesperson
"Kontakta mig! Jag har jobbat med kromatografi i mer än 20 år och hjälper gärna till."
Susanna är ansvarig för hela vårt sortiment av vätskekromatografi med eller utan masspektrometer från både Shimadzu och Büchi. Hon ansvarar för hela Sverige.
Johan Berthag
Salesperson
"Tveka inte att höra av dig till mig! Jag hjälper dig gärna med allt från enklare frågor till avancerade applikationer."
Johan Berthag, BSc i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola, är ansvarig för GC/GCMS och TOC från Shimadzu samt hela serien för elementaranalys från TE Instruments. Johan är stationerad i Göteborg och ansvarar för hela Sverige.