Tillbaka

Tillbehör TOC-L Shimadzu

Totalkvävemodul, TNM-L

För simultananalys av TOC och Totalkväve kan TNM-L systemet kopplas in, numera utan att ta upp mer apparatplats då den monteras ovanpå TOCn. Känslig chemiluminescence-detektion erbjuder ett mätområde från 5ug/L till 10.000 mg/l.

Provväxlare, ASI-L

Provväxlaren ASI-L erbjuder tre olika storlekar av vialer som passar för olika applikationer.

  • 9 ml vialer x 93
  • 24 ml vialer x 93
  • 40 ml vialer x 68

Extern luftning av provet samt magnetomrörning för prover med stora partilkar erbjuds.
Med den mindre provväxlaren OCT-L kan alla slags vialer användas för upp till 8 alternativt 16 prover.

Innovativ mjukvara med en hel värld av funktioner, TOC-Control L

TOC-Control L, State-of-the-art-mjukvara för PC-styrning, kombinerar nya finesser med en otrolig användarvänlighet. Layouten är skapad så att användaren skall kunna se all relevant information samtidigt. Provlistan kan lätt skapas genom en enkel drag & drop funktion. Ytterligare användbara funktioner nås smidigt med högra musknappen. Tillägg av prover kan även göras under körning. Detta sker i edit mode där man tillåts lägga till önskat antal prover, kalibreringskurvor eller kontrollprover. Prover som analyserats tidigare kan beräknas om i efterhand och rapporter kan skrivas ut. Andra funktioner som är inkluderade är kontrollkort, valideringstabell, exportfunktion och 21 CFR Part 11 support. Komplettera din TOC-analysator med en modul för bestämning av TOC, TC och IC i fasta prover. T.ex. prover som jord och sediment, slagg eller swabbar för rengöringsvalidering inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
IC: 0,1-20mg kol (absolut) (Option: 1-20 ug kol)
TC: 0,1 till 30 mg kol (absolut)
Provvolym: upp till 1g

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst