Tillbaka

Theta Topography Biolin Scientific

Du behöver inte vara expert på topografi för att få både kemisk och topografisk information från din yta. I Theta Topography kombineras vinnaren av ”2020 Red Dot Design Award” Theta Flex med en unik och integrerad mätning av ytråhet som gör det möjligt för dig att mäta ytråhet och kontakvinkel i samma punkt.

Ytråheten är viktig
Genom kombinerad kontaktvinkelmätning och mätning av ytans struktur får du en äkta bild av kemiskt respektive topografiskt bidrag till uppmätt vätbarhet och ytenergi, viktig information för dig som arbetar med ytbehandling eller med att utveckla ytbeläggningar eller nya material.
Få en visuell bild av din yta i 2D och 3D och öka din förståelse för material och process.
Kombinera topografisk information med CA mapping (ett flertal automatiserade kontaktvinkelmätningar över en yta) och få en bild av ytans homogenitet.

Flera mätningar med samma instrument
Attension Theta Topography är liksom Theta Flex modulärt och kan kontaktvinkel- och ytspänningsmätningar i ett och samma instrument:

 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Roll-off-vinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning
 • Batchvis kontaktvinkel
 • Kontakvinkel korrigerad för ytråhet
 • Mellanfasreologi / Viskoelasticitet
 • Mätningar i högt tryck och hög temperatur


Pålitliga resultat
Kamera med hög upplösning gör att du kan analysera kontaktvinkel, vätbarhet och ytenergi / SFE med hög noggrannhet. Att kameran också har en hög frame rate gör att du kan följa snabba förlopp, till exempel bouncing på superhydrofoba ytor eller adsorption.
Topgrafin mäts med tekniken ”Fringe projection phase-shifting” och ger en XY pixelstorlek av 1,2um x 1,2um.

Produktivitet och repeterbarhet
Theta Topography ger stor mängd data på kort tid, genom funktioner som:

 • Automatisk förflyttning av prover i x, y och z-led
 • Automatisk förflyttning mellan topografisk mätning och kontakvinkelmätning
 • Automatisk och programmerbar dispensering av vätska/vätskor i en eller flera punkter
 • Batchvis analys och framtagning av statistiska data

Repeterbara resultat för kontaktvinkel, SFE och ytspänning är naturligtvis viktigt för att du ska kunna lita på och använda din optiska tensiometer fullt ut. Theta Topography maximerar detta genom smart design och funktion.

Automatisk fokusering av prov vid mätning av ytråhet.

Den inbyggda funktionen Volume From Image säkerställer att exakt samma volym vätska används vid varje mätning så att dina resultat inte varierar med droppstorlek och tyngd.
En specifikt mjuk avsättning av droppen på ditt substrat minimerar risken för asymmetrisk droppform och outlier-värden. Det ger dig färre extra mätpunkter för kvalitetskontroll och säkerställer repeterbara resultat.
Dispenser som använder engångsspetsar gör att du slipper att lägga tid på rengöring och förberedelser, undviker korskontaminering och du behöver en mindre volym av vätskor, särskilt viktigt om volatila och farliga vätskor används.

Framtiden

Du kan koppla flera olika tillbehör till systemet för addera funktionalitet och få veta mer om dina fasta material och vätskor. Några exempel:

 • Pulsating Drop Module – Oscillerar vätskedroppen för studier av ytspänning och mellanfasspänning
 • Picoliter Dispenser – För dispensering av mycket små volymer eller för mätning på mycket små objekt/ytor. Också för simulering av inkjet-printning.
 • Environmental Chambers - För kontroll av analysmiljö och temperatur
Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"