Tillbaka

Theta Flex Biolin Scientific

Med 2020 års vinnare av ”Red Dot Design Award” Attension Theta Flex kan du göra alla kontaktvinkel- och ytspänningsmätningar i ett och samma instrument. Designat för precisa och repeterbara mätningar av vätbarhet och adhesion, i såväl tuff industrimiljö som på forskningslabb

Ett instrument för alla behov

Instrumentets modulära uppbyggnad gör att det kan konfigureras helt enligt dina behov nu och kan enkelt byggas ut när du behöver ny funktionalitet. Oavsett vilken konfiguration du väljer från start, så kommer systemet med komplett programvara så att du kan styra instrumentet och analysera bilder och data från dag ett. Adderar du ytterligare tillbehör senare är det plug & play.

 

Flera mätningar med samma instrument

 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Roll-off-vinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning
 • Batchvis kontaktvinkel
 • Kontakvinkel korrigerad för ytråhet
 • Mellanfasreologi / Viskoelasticitet
 • Mätningar i högt tryck och hög temperatur

 

Pålitliga resultat

Kamera med hög upplösning gör att du kan analysera kontaktvinkel, vätbarhet och ytenergi / SFE med hög noggrannhet. Att kameran också har en hög frame rate gör att du kan följa snabba förlopp, till exempel bouncing på superhydrofoba ytor eller adsorption.
Med det unika tillbehöret för topografi kan du också mäta vilken effekt ytans råhet/struktur har på vätbarhet och ytenergi.

Produktivitet och repeterbarhet

Theta Flex kan hjälpa dig att frigöra tid genom funktioner som till exempel:

 • Automatisk förflyttning av prov(er),
 • Automatisk och programmerbar dispensering av vätska/vätskor i en eller flera punkter
 • Batchvis analys och framtagning av statistiska data.

Repeterbara resultat för kontaktvinkel, SFE och ytspänning är naturligtvis viktigt för att du ska kunna lita på och använda din optiska tensiometer fullt ut. Theta Flex maximerar detta genom smart design och funktion.
Den inbyggda funktionen Volume From Image säkerställer att exakt samma volym vätska används vid varje mätning så att dina resultat inte varierar med droppstorlek och tyngd.
En specifikt mjuk avsättning av droppen på ditt substrat minimerar risken för asymmetrisk droppform och outlier-värden. Det ger dig färre extra mätpunkter för kvalitetskontroll och säkerställer repeterbara resultat.
Dispenser som använder engångsspetsar gör att du slipper att lägga tid på rengöring och förberedelser, undviker korskontaminering och du behöver en mindre volym av vätskor, särskilt viktigt om volatila och farliga vätskor används.

Framtiden

Du kan koppla flera olika tillbehör till systemet för addera funktionalitet och få veta mer om dina fasta material och vätskor. Några exempel:

 • 3D Topography Module – Kontaktvinkeln korrigeras för ytråhet med ett klick.
 • High Pressure Chamber – För kontaktvinkelmätning i upp till 400 bar och 200°C.
 • Pulsating Drop Module – Oscillerar vätskedroppen för studier av ytspänning och mellanfasspänning
 • Picoliter Dispenser – För dispensering av mycket små volymer eller för mätning på mycket små objekt/ytor. Också för simulering av inkjet-printning.
 • Tilting Cradle – För helautomatiserad dynamisk kontaktvinkel och roll-off-vinkel.
 • Environmental Chambers - För kontroll av analysmiljö och temperatur.
Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"