Tillbaka

SpeedExtractor E-914/E-916

Den nya SpeedExtractorn är revolutionerande inom trycksatt lösningsmedelsextraktion: 6 prov utförs på endast 15-20 minuter med minimal åtgång av lösningsmedel.

  • Tekniken baseras på förhöjt tryck och temperatur
  • Effektiv - extraherar 6 prov batchvis
  • Snabb total extraktionstid är 15 minuter/6 prov
  • Ekonomi - låg driftskostnad endast 15 ml lösningsmedel /10 g prov
  • Anpassad indunstning - Büchis parallellindunstare Multivapor hanterar direkt extraktionsvialerna

Den nya SpeedExtractor är revolutionerande inom trycksatt lösningsmedelsextraktion: 6 prov utförs på endast 15-20 minuter med minimal åtgång av lösningsmedel Tack vare hög temperatur och högt variabelt tryck blir lösningsmedelsextraktionen tidsmässigt väldigt effektiv. Principen baseras på samtidig extraktion av 6 prov i separata celler och inte en efter en, s k seriell hantering. Instrumentet är väldigt användarvänligt och robust. Bland annat erbjuds en automatisk funktion för att kontrollera tätheten av extraktionsceller innan processen startar. Detta medför en förhöjd säkerhet då ett läckage i annat fall kan medföra uppenbar skada. Vidare erbjuds flexibilitet genom att enkelt kunna ställa in processparametrar. När extraktionen är klar kondenseras extraktet i en kylenhet och ”flushas” vidare till uppsamlingsvialerna. Fördelen med dessa vialer är att de passar direkt i er nyligen införskaffade Büchi Parallellindunstare, Multivapor P-6 för vidare vakuumindunstning. Fördelen med detta system är att SpeedExtractor genererar 6 extrakt, vilka därpå effektivt indunstas i den rekommenderade parallellindunstaren Multivapor. Sålunda erbjuds med denna maskin ett väl genomtänkt koncept för er tilltänkta extraktionsprocess. Denna enhet, E-916 är avsedd för hantering av upp till 6 prov i varierande volym: 10, 20 eller 40 ml. Dessutom har den en integrerad 4-portmixer som möjliggör valfri blandningsgrad.

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst