Tillbaka

SpeedDigester K-439 Büchi

SpeedDigester K-439 Büchi

SpeedDigester K-439 revolutionerar IR uppslutning. Det kombinerar fördelarna av IR och blockuppslutning i en enhet. Snabb kvävebestämning genom kjeldahl vid kontrollerade temperaturer möjliggör ett ökat antal prover. Instrumentets funktionalitet kan ändras vid behov.

Fördelar

Snabb

 • Snabb värmeöverföring från infraröda värmare till prov
 • Stora besparingar på grund av snabb uppvärmning och kylning
 • Ökat provutbyte på grund av kort processtid
 • Accelererat uppslutning med kontinuerlig tillsats av H2O2

Flexibel

 • Ett instrument för både Kjeldahl och refluxuppslutning
 • Alla BUCHI-provrör som kan användas (100 ml, 300 ml, 500 ml)
 • Provrör som är kompatibla med ISO 6060 för COD och annan refluxuppslutning (t.ex. kungsvatten)
 • Tillval dedikerad sugmodul för vattenprov

Utmärkt reproducerbarhet

 • Noggrann temperaturkontroll efter den programmerade profilen
 • Förvaring av upp till 50 olika metodprofiler (tid/temperatur)
 • Uppslutningsprocessen visas grafiskt
 • Termisk homogenitet på grund av den innovativa isoleringsplattan
Tillbaka

Kontaktperson

Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst
Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.