Tillbaka

SpeedDigester K-439 Büchi

SpeedDigester K-439 Büchi

SpeedDigester K-439 revolutionerar IR uppslutning. Det kombinerar fördelarna av IR och blockuppslutning i en enhet. Snabb kvävebestämning genom kjeldahl vid kontrollerade temperaturer möjliggör ett ökat antal prover. Instrumentets funktionalitet kan ändras vid behov.

Fördelar

Snabb

 • Snabb värmeöverföring från infraröda värmare till prov
 • Stora besparingar på grund av snabb uppvärmning och kylning
 • Ökat provutbyte på grund av kort processtid
 • Accelererat uppslutning med kontinuerlig tillsats av H2O2

Flexibel

 • Ett instrument för både Kjeldahl och refluxuppslutning
 • Alla BUCHI-provrör som kan användas (100 ml, 300 ml, 500 ml)
 • Provrör som är kompatibla med ISO 6060 för COD och annan refluxuppslutning (t.ex. kungsvatten)
 • Tillval dedikerad sugmodul för vattenprov

Utmärkt reproducerbarhet

 • Noggrann temperaturkontroll efter den programmerade profilen
 • Förvaring av upp till 50 olika metodprofiler (tid/temperatur)
 • Uppslutningsprocessen visas grafiskt
 • Termisk homogenitet på grund av den innovativa isoleringsplattan
Tillbaka

Kontaktperson

Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag har jobbat med kromatografi i mer än 20 år och hjälper gärna till."
Susanna är ansvarig för hela vårt sortiment av vätskekromatografi med eller utan masspektrometer från både Shimadzu och Büchi. Hon ansvarar för hela Sverige.
Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra.