Tillbaka

Sönderfallsbad Sotax DisiTest 50

Sönderfallsbad Sotax DisiTest 50 Sönderfallsbad Sotax DisiTest 50 med temperaturkontroll Sönderfallsbad Sotax DisiTest 50 med avancerad detekteringsteknik Sönderfallsbad Sotax DisiTest 50 med enkel hantering Användarvänligt sönderfallsbad Sotax DisiTest 50 med touch screen Sönderfallsbad Sotax DisiTest 50 med modulsystem

Automatiskt sönderfallsbad med snabb och ergonomisk hantering samt temperaturkontroll.

Temperaturkontroll

Med hjälp av toppmodern induktionsuppvärmningsteknik når testmediet snabbt upp till önskad temperatur inom 3-5 minuter, vilket minskar väntetider till ett minimum. Eftersom uppvärmningen sker direkt inuti bägaren istället för att värmen utsätts utifrån, garanterar DisiTest 50 en mycket exakt och homogen temperaturkontroll. Testerna startar automatiskt när önskad temperatur har uppnåtts.

Avancerad detekteringsteknik

DisiTest 50 upptäcker och registrerar automatiskt:

 • Temperatur av testmediet
 • Individuell tablettupplösningstid
 • Bägarens fyllnadsnivå
 • Testmedietyp (t ex vatten/buffert eller 0,1 N HCl)
 • Serienummer för korg som används

Enkel hantering

Från testinställning till rengöring - DisiTest 50 sätter nya standarder för snabb och ergonomisk hantering. Trådlösa korgar med självcentrerande magnetiska kopplingar kan enkelt bytas inom några sekunder och rengöring har aldrig varit enklare. För att säkerställa en lång livslängd är de robusta korgarna förseglade och skyddade mot korrosion.

 • Trådlösa korgar utan kablar
 • Självcentrerande magnetisk koppling
 • Robust korgdesign, skyddad mot korrosion
 • Enkla rörbyten - snabb industriell rengöring

Användarvänlig Touch Screen Operation

DisiTest 50 styrs via en intuitiv och tydligt strukturerad färgpekskärm. Ytterligare PC-programvara är inte nödvändig. När ett test har startats visas nuvarande sönderdelningsstatus för varje tablett grafiskt. Olika testlägen garanterar snabb testinstallation med programmerade produkter och/eller metoder inklusive T1/T2 gränser - eller alternativt tillåta att utföra direktprov utan programmering. Olika åtkomstnivåer säkerställer att data endast kan ändras av behörig personal.

 • Grafisk visning av sönderdelningsstatus per rör
 • Temperatur och tid
 • Korgtyp
 • Programmering av upp till 100 produkter/metoder
 • Integrerad kalibrering och verifieringsfunktioner
 • Direkt utskrift av statistiska rapporter

Efter avslutat test skrivs en rapport med uppmätta resultat, statistik och temperaturprotokoll automatiskt ut.

Modulärt system

DisiTest 50 kan utökas till ett helautomatiskt sönderdelningstestsystem med upp till 4 oberoende stationer - alla styrda via huvudskärmens pekskärm. Eftersom enskilda teststationer är anslutna med TCP/IP-teknik är systemlayouten flexibel och eftermontering av ytterligare stationer är möjlig när som helst. För att helt eliminera väntetider, använd den medföljande MediaPrep-stationen för att förvärma testmediet för maximal effektivitet. Särskilt användbart när förprovning krävs.

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"
Mohammad är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till."
Susanna är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax i region syd/väst