Tillbaka

Smältpunkt M-565 Büchi

Melting point M-565 Büchi

Smältpunkt M-565 för automatisk bestämning av smält- och kokpunkt är konstruerad för professionell kvalitetskontroll. Den innehåller en färgdisplay för att observera fasövergången, är utrustad med en videokamera och en videouppspelningsfunktion som gör det möjligt att granska smält- och kokpunktsbestämningen.

Exakt

  • Säkerställd kalibrering med automatisk bestämning och lagring av kalibreringsresultat
  • Automatisk bestämning av smält- och kokpunkter
  • Mycket noggrann temperaturreglering och mätning
  • Optimerad reproducerbarhet med homogen packning av kapillären med användning av provladdaren M-569

Flexibel

  • Kontroll av nästan alla typer av prover genom mätning av smältpunkt eller kokpunkt 
  • Dubbelkontroll av svåra prover genom att jämföra manuell och automatisk mätning
  • Observation och återspelning av fasövergången med hjälp av färgdisplay och videoinspelning
  • PC-programvara (option) för enkel hantering av metoder och resultat

Kompatibel

  • Överensstämmer med Pharmacopeia-metoder (europeisk, USP och japansk)
  • Omfattande IQ/OQ-förfaranden inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/ GMP-laboratorier

Relaterade produkter

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag har jobbat med kromatografi i mer än 20 år och hjälper gärna till."
Susanna är ansvarig för hela vårt sortiment av vätskekromatografi med eller utan masspektrometer från både Shimadzu och Büchi. Hon ansvarar för hela Sverige.