Tillbaka

Smältpunkt M-565 Büchi

Melting point M-565 Büchi

Smältpunkt M-565 för automatisk bestämning av smält- och kokpunkt är konstruerad för professionell kvalitetskontroll. Den innehåller en färgdisplay för att observera fasövergången, är utrustad med en videokamera och en videouppspelningsfunktion som gör det möjligt att granska smält- och kokpunktsbestämningen.

Exakt

  • Säkerställd kalibrering med automatisk bestämning och lagring av kalibreringsresultat
  • Automatisk bestämning av smält- och kokpunkter
  • Mycket noggrann temperaturreglering och mätning
  • Optimerad reproducerbarhet med homogen packning av kapillären med användning av provladdaren M-569

Flexibel

  • Kontroll av nästan alla typer av prover genom mätning av smältpunkt eller kokpunkt 
  • Dubbelkontroll av svåra prover genom att jämföra manuell och automatisk mätning
  • Observation och återspelning av fasövergången med hjälp av färgdisplay och videoinspelning
  • PC-programvara (option) för enkel hantering av metoder och resultat

Kompatibel

  • Överensstämmer med Pharmacopeia-metoder (europeisk, USP och japansk)
  • Omfattande IQ/OQ-förfaranden inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/ GMP-laboratorier

Relaterade produkter

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst