Tillbaka

Smältpunkt M-565 Büchi

Melting point M-565 Büchi

Smältpunkt M-565 för automatisk bestämning av smält- och kokpunkt är konstruerad för professionell kvalitetskontroll. Den innehåller en färgdisplay för att observera fasövergången, är utrustad med en videokamera och en videouppspelningsfunktion som gör det möjligt att granska smält- och kokpunktsbestämningen.

Exakt

  • Säkerställd kalibrering med automatisk bestämning och lagring av kalibreringsresultat
  • Automatisk bestämning av smält- och kokpunkter
  • Mycket noggrann temperaturreglering och mätning
  • Optimerad reproducerbarhet med homogen packning av kapillären med användning av provladdaren M-569

Flexibel

  • Kontroll av nästan alla typer av prover genom mätning av smältpunkt eller kokpunkt 
  • Dubbelkontroll av svåra prover genom att jämföra manuell och automatisk mätning
  • Observation och återspelning av fasövergången med hjälp av färgdisplay och videoinspelning
  • PC-programvara (option) för enkel hantering av metoder och resultat

Kompatibel

  • Överensstämmer med Pharmacopeia-metoder (europeisk, USP och japansk)
  • Omfattande IQ/OQ-förfaranden inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/ GMP-laboratorier

Relaterade produkter

Tillbaka

Kontaktperson

Malin Henriksson
"Kontakta mig! Jag hjälper dig gärna om du har frågor eller om du vill beställa. Från stort till smått, kontakta mig"
Malin ansvarar för våra produkter från Cole-Parmer, Integra Biosciences, Büchi och Sotax och är stationerad i Göteborg.