Tillbaka

Smältpunkt M-560 Büchi

Smältpunkt M-560 Büchi

Smältpunkt M-560 är avsedd för manuell bestämning av smält- och kokpunkter. Den enkla övervakningen av fasövergången genom en förstoringslins i kombination med de intuitiva kalibrerings- och verifieringsprocedurerna säkerställer mycket noggranna mätningar.

Enkel

  • Intuitivt och flerspråkigt användargränssnitt
  • Enkel observation av smältprocessen genom en förstoringslins
  • Enkel och reproducerbar förpackning av kapillärerna
  • Bekväm förvaring av kapillärer

Exakt

  • Mycket noggrann temperaturinställning och mätning
  • Håll instrumentet noggrant med hjälp av menystyrd kalibrering
  • Enkel kontroll av kalibreringen med certifierade standardföreningar

Snabb

  • Förkortade mätcykler tack vare snabb uppvärmning och nedkylning
  • Snabb uppskattning möjlig med användning av en temperaturgradient på upp till 20° C/min
  • Parallell mätning av upp till 3 prover

Relaterade produkter

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst