Tillbaka

Sigma 702 Biolin Scientific

Attension Sigma 702 är en robust och pålitlig tensiometer av standalone-modell och används ofta inom kvalitetskontroll. Instrumentet är automatiserat, vilket ger pålitliga och reproducerbara resultat. Används för att mäta ytspänning och mellanfasspänning med DuNoüy/ring-metoden men kan också användas för manuell CMC-analys.

Användningsområden

  • Ytspänning
  • Mellanfasspänning
  • Manuell Critical Micelle Concentration (CMC)
  • Densitet

Lätta att lära - lätt att använda
Sigma 702 har inbyggd och lättanvänd programvara med ett intuitivt gränssnitt som går snabbt att lära sig och som underlättar daglig användning.

Användbar prestanda
Med motoriserat provbord och en känslig våg kan ytspänning och mellanfasspänning mätas med stor precision och repeterbarhet.
På stor inbyggd skärm presenteras resultat i realtid -men du kan också välja att skriva ut eller exportera data.

Teknik
Grundprincipen för Sigma 702 och andra modeller i Sigma-serien är att med en känslig mikrovåg mäta och analysera den kraft som verkar på en mätprob eller ett fast prov. En Du Noüy-ring eller Wilhelmy-platta används i kontakt med vätska, en menisk bildas och kraften (massförändring) mäts med vågen, och omvandlas sedan till ytspänning eller gränsytspänning.

Vid mätning av Critical Micelle Concentration (CMC) bestäms CMC-punkten genom att mäta ytspänningen för en lösning vid olika koncentrationer.

Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"