Tillbaka

Sigma 700 Biolin Scientific

Attension Sigma 700 är en mycket känslig tensiometer med full automation, vilket ger pålitliga och reproducerbara resultat. Används för att mäta ytspänning och mellanfasspänning med DuNoüy/ring-metoden men också dynamisk kontaktvinkel, SFE/ytenergi och automatisk CMC (Critical Micelle Concentration). Med en kapacitet att väga upp till 210g passar denna modell bra för powder wettability och dynamisk kontakvinkel för tyngre prover.

Flexibilitet
Du kan göra flera typer av analyser med samma instrument och OneAttension software. Alla metoder finns från start i mjukvaran, du adderar bara rätt tillbehör för att öka funktionaliteten för din Sigma 700:

  • Ytspänning
  • Gränsytspänning/Mellanfasspänning
  • Critical Micelle Concentration (CMC)
  • Dynamisk kontaktvinkel
  • Ytenergi/Surface Free Energy
  • Powder Wettability (Washburn)
  • Adhesion
  • Sedimentering
  • Densitet

Användarvänligt
Med `best-in-class´-mjukvaran OneAttension får du tillgång till all funktionalitet utan att behöva köpa till nya mjukvarumoduler över tid. Du kan också se dina mätningar i realtid och följa förlopp grafiskt, vilket ger dig en direkt indikation på analysens riktighet. Detta i det mest användarvänliga gränssnitt du kan hitta för den här typen av analys.
Metoder skapas enkelt och sparas i OneAttension, som också hjälper dig med grafisk presentation av data, export av resultat och rapportutskrifter.

Teknik
Grundprincipen för Sigma 700 och andra modeller i Sigma-serien är att med en känslig mikrovåg mäta och analysera den kraft som verkar på en mätprob eller ett fast prov. En Du Noüy-ring eller Wilhelmy-platta används i kontakt med vätska, en menisk bildas och kraften (massförändring) mäts med vågen, och omvandlas sedan till ytspänning eller gränsytspänning.

Vid mätning av Critical Micelle Concentration (CMC) bestäms CMC-punkten genom att mäta ytspänningen för en lösning vid olika koncentrationer.
Dynamisk kontaktvinkel mäts genom att föra ner och dra upp ett fast prov ur en vätska.  Genom att mäta kontaktvinklar med olika vätskor kan yteergin (Surface Free Energy, SFE) för ett fast material definieras.
Powder Wettability bestäms med Washburn-metoden, där en behållare packad med pulver förs i kontakt med vätska, massförändringen registreras och räknas om till kontaktvinkel och vätbarhet.

Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"