Tillbaka

Shimadzu Prominence

Hur många användare av instrumentet har ni hos er?

4-5 stycken, varav 1-2 ganska så regelbundet

Vilken/vilka analyser kör ni på ert labb med instrumentet?

Analys av membranproteiners löslighet och renhet. Analys av globulära proteiners beteende i olika buffertar. Analys av proteinkomplex och stökiometri. Allt syftar till att hitta optimala förhållanden för rening av proteiner avsedda för röntgenkristallografi.  Vi använder den även för preparativ proteinrening.

Hur ofta körs analysen och hur pass omfattande görs det då?

Som mest 192 prover i taget (en körning tar då närmare två dygn), ibland dessutom flera programvarianter per prov. Som minst ett prov i taget (i regel då preparativt). Vi använder den i genomsnitt 2-3 gånger i månaden, men ibland betydligt oftare (beroende på behov). I princip uteslutande Size Exclusion Chromatography (SEC), med eller utan fluorescensdetektion.


Vad är (den största) fördelen med ert nuvarande märke/instrument?

Antalet prover som kan köras på kort tid. Känsligheten, repeterbarheten. Mångsidigheten den modulära konstruktionen av själva instrumentet innebär. Den enorma mängden information om sitt protein som man kan få ut på väldigt kort tid jämfört med andra instrument i samma prisklass. Och inte minst den suveräna autoinjektorn och den programmerbara fraktionssamlaren. Den sistnämnda kunde dock gärna få vara bättre anpassad till att hantera 96-hålsplattor (det går, men man måste verkligen veta vad man gör och hålla tungan rätt i mun när man programmerar den). Vi kan analysera saker på ett par dagar som skulle ta månader att göra med de vanliga systemen för SEC.

Innehavare: Dr Martin Högbom, DBB, Stockholms Universitet

Tillbaka

Kontaktperson