Tillbaka

Shimadzu AIM-9000 infrarött mikroskop

Det finns två modeller av AIM-9000: standard och en optimerad modell för extremt små områden.

Båda mikroskopen är utrustade med avancerade funktioner för smidiga mikroanalyser:

1) Enkel provladdning Genom att trycka på en knapp sänks plattan ner automatiskt för att enkelt ladda och ta bort prover. För att möjliggöra reflektans/ATR mätningar avlägsnas kondensor spegeln och därmed kan man mäta prover upp till 40 mm tjocklek.

2) Mätpositionen avgörs snabbt Shimadzus egenutvecklade bredfältskamera (tillbehör) och mikroskopkamera hjälper att observera prover på effektivt sätt.

3) Bestäm var mätning ska ske och utför mätningen automatiskt En funktion som automatiskt detekterar föroreningar ingår som standard. Den bestämmer även kamerans optimala apertur och vinkel på bara en sekund.

4) Analysprogram för föroreningar Funktion för att automatiskt detektera föroreningar ingår som standard i LabSolutions IR programvara. Uppmätta spektra skapade i AIMsolution (mikroskopmjukvara) kan laddas och analyseras i LabSolutions IR.

Tillbaka

Kontaktperson