Tillbaka

QSense Pro

QSense Pro används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.
Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

QSense Pro har 8 kanaler (varav 4 körs samtidigt) vika ger dig en stor mängd analysdata samtidigt som du kan variera flöde, vätska och analysparametrar individuellt för varje sensor. 

Hastighet

Produktiviteten maximeras med hjälp av:

  • sensormodul där upp till 8 sensorer kan laddas samtidigt
  • integrerad vätskehantering som sköter alla flöden, inklusive tidskrävande moment som spädningsserier och tvättsekvenser
  • intuitiv mjukvara som enkelt låter dig skapa script för varje sensors analys med hjälp av drag-and-drop och enkla byggstenar.
  • Full automation

Datakvalitet

Biolin Scientific QSense Pro är, som alla Qsense-modeller, designad och byggd enligt absolut högsta standard både gällande hårdvara och mjukvara.
Med mycket noggrann temperaturkontroll i kombination med kvalitetssensorer garanteras bästa tänkbara förutsättningar för QCMD och ger dig data med lågt brus och minimal drift, så att du kan studera små förändringar (nanogram) över lång tid (många timmar, t.o.m. dagar).
QSense unika teknik klarar mätning med hög tidsupplösning (upp till 200 datapunkter per sekund!) vilket gör det möjligt att följa även snabba förlopp.
Integrerade sprutpumpar ger hög reproducerbarhet och skarpa gränser mellan buffert och prov, vilket är extra viktigt för dig med små provvolymer och/eller snabba förlopp.
Att mäta med hög känslighet, över lång tid och samtidigt se mycket små förändringar kräver ett välbyggt kvalitetssystem från QSense!

Flexibilitet

QSense Pro kan användas i ett brett temperaturintervall (4 - 70 °C) och med den integrerade och helt automatiska vätskehanteringen kan varje sensor av de upp till 8 förladdas och köras som ett individuellt experiment med olika vätskor, olika flöden, olika tider etc. Detta gör att du kan generera stora mängder jämförande data utan att behöva övervaka systemet.
När behovet är en snabb och enkel test kan den manuella funktionen av mjukvaran användas.
För den som behöver produktivitet men också har enstaka specialanalyser, så kan en QSense Explorer kommare kopplas till QSense Pro. I den kan moduler för t.ex. elektrokemi eller mikroskopi användas.

Användarvänlighet och Support

Full automation eller manuell körning med samma styrprogramvara.
Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart.
Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!
Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, men också ett stort nätverk av kunniga användare.
Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument. 

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.
Genom att applicera en växelspänning över elektroderna får man det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekv.). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense Explorer.
Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.
Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar

I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar.
Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den s.k. våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.
Med QSense Explorer mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper.
Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"