Tillbaka

QSense Initiator

QSense Initiator används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning. Molekylära interaktioner mäts med avseende på frekvensskift (massförändring) och dissipation/dämpning (strukturförändring)
Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

Datakvalitet

Biolin Scientific QSense Initiator är, som alla Qsense-modeller, designad och byggd enligt absolut högsta standard både gällande hårdvara och mjukvara.
Med mycket noggrann temperaturkontroll i kombination med kvalitetssensorer garanteras bästa tänkbara förutsättningar för QCMD och ger dig data med lågt brus och minimal drift, så att du kan studera små förändringar (nanogram) över lång tid (många timmar, t.o.m. dagar).
Initiator har en tidsupplösning på 4 datapunkter per sekund.

Flexibilitet

Med QSense Initiator har du marknadens största val av sensorytor att tillgå. Välj mellan cirka 50 olika sensortyper eller få din egen yta tillverkad av Biolin!
www.biolinscientific.com/qsense/sensors

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran QSoft samlas f- och D-data in, sparas, och presenteras grafiskt för översikt och enkel jämförelse mellan olika prover/analyser. 
Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, men också ett stort nätverk av kunniga användare.
Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument. 

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.

Genom att applicera en växelspänning över elektroderna får man det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekv.). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense Explorer, QSense Analyzer och QSense Pro.
Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.
Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar
I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar.
Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den s.k. våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.
Med QSense Explorer, QSense Analyzer och QSense Pro mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper.
Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"