Tillbaka

QSense Analyzer

QSense Analyzer används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.
Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.
QSense Analyzer har fyra kanaler, som enkelt ger dig en stor mängd analysdata samtidigt som du kan variera provintroduktion och analysparametrar.  
Du kan dessutom kan du göra QCMD i kombination med andra tekniker, t.ex. elektrokemi.

Datakvalitet

Biolin Scientific QSense Analyzer är, som alla Qsense-modeller, designad och byggd enligt absolut högsta standard både gällande hårdvara och mjukvara.
Med mycket noggrann temperaturkontroll i kombination med kvalitetssensorer garanteras bästa tänkbara förutsättningar för QCMD och ger dig data med lågt brus och minimal drift, så att du kan studera små förändringar (nanogram) över lång tid (många timmar, t.o.m. dagar).
QSense unika teknik klarar mätning med hög tidsupplösning (upp till 200 datapunkter per sekund!) vilket gör det möjligt att följa även snabba förlopp.
Att mäta med hög känslighet, över lång tid och samtidigt se mycket små förändringar kräver ett välbyggt kvalitetssystem från QSense!

Hastighet

Med fyra kanaler kan produktiviteten i labbet höjas, utan att kompromissa med datakvalitet. De fyra kanalerna kan vara konfigurerade med likadana flödesmoduler, eller varieras efter dina analysbehov.

Flexibilitet

QSense Analyzer ger dig möjlighet att variera temperatur (15 - 65 °C), använda olika lösningsmedel, kombinera QCMD-analys med andra tekniker för att få kompletterande information. Några exempel på vad du kan göra med Analyzer:

  • Mäta i vätskor (vattenbaserade eller organiska)
  • Mäta i gasfas
  • Mäta i vakuum eller i högt tryck
  • Variera temperatur
  • Variera flöde
  • Variera luftfuktighet
  • Mäta ljusinducerade processer
  • Välja mellan nästan 50 olika sensorytor eller få din egen yta tillverkad åt dig. www.biolinscientific.com/qsense/sensors
  • Mäta QCMD samtidigt med andra analyser med hjälp av kombinationsmoduler: Elektrokemi EQCM-D och QCMD-EIS

                     

Moduler

Modul för elektrokemi. Högtemperaturkammare (4-150°C)
Modul för att studera ytors/filmers respons i olika fukthalter

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart.
Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!
Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, men också ett stort nätverk av kunniga användare.
Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.  

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.

Genom att applicera en växelspänning över elektroderna får man det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekv.). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense Explorer.
Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.
Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar

I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar.
Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den s.k. våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.
Med QSense Explorer mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper.
Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"