Tillbaka

NIS-Elements D Documentation

NIS-Elements D Documentation

NIS-Elements D har en användarvänlig GUI, skräddarsydd för att underlätta bildinspelning, objektmätning och räkning, databasering och rapportgenerering. Kombinationen av integrerad automatiserad intelligens, strömlinjeformat arbetsflöde, uppmärksamhet på detaljer och kreativ design gör NIS-Elements Documentation till det perfekta paketet för kliniska och industriella applikationer där dokumentations-/kvalitetskontroll stå i fokus.

Viktiga moduler i paketet inkluderar en valfri databasfunktion som möjliggör en-klick bildförvärv och överföring från en kamera till en användardefinierad databas. En rapportgenerator tillåter användare att skapa rapportmallar för PDF-baserade rapporter. Programvaran innehåller också intelligenta funktioner som ”Stitch Large Image” för att skapa hög-upplöst bilder över stora synfält. Valfria plug-ins finns tillgängliga, till exempel modulen ”Extended Focus Focus” (EDF), som skapar en allt-i-fokus-bild från en z-stack.

 

NYCKELFUNKTIONER

Allmänna verktyg NIS-Elements

Documentation levererar de viktigaste verktyg för biltagning, bildbearbetning och mätning. GUI byggs upp av användaren med anpassningsbara fönsterlayouter, som resultera i ett enkelt arbetsflöde för att växla mellan kontroller, dialoger och levande och sparade bilder. NIS-Elements Documentation är kompatibel med alla vanliga filformat och innehåller icke-destruktiv arkivering av enstaka bilder och bildsekvenser, annoteringar, kalibreringar och annan bilddata.

Bildformat

NIS-Elements innehåller en avancerad flerskiktad dokumentstruktur med bl.a. förlustfritt JPEG 2000 bildformat. Denna bilddokumentationsstruktur möjliggör icke-destruktiv arkivering av bilddata inklusive anteckningar (pilar, markeringar och textanteckningar), mätdata, och binära data. NIS-Elements är också kompatibelt med alla vanliga filformat (TIFF, JPG, BMP, AVI, MP4 och ICS / IDS). För att spara bildsekvenser med förlustfri bildkvalitet har NIS-Elements valt ND2-formatet som specialformat. ND2 möjliggör lagring av sekvenser av bilder som en Z-stack, flera stegs positioner och bilder över tiden. All sekventiell information för bildserien finns på verktygsfältet i bildfönstret. Den här funktionen gör granskning och uppspelningsbildsekvenserna extremt lätta och intuitiva.

Tillbaka

Kontaktperson

Oliver Garner
Produktspecialist
"Jag hjälper dig med allt inom mikroskopi – från ljuskälla till detektor. Från första diskussion till installation."
Oliver Garner, BSc från Plymouth Universitet, UK, har jobbat med mikroskopi sedan 2005 och är expert på avancerad systemdesign med hög kunskapsnivå på det mesta inom mikroskopi. Han är ansvarig för Nikon mikroskopi i södra Sverige, från bassortiment till skräddarsydd experimentell plattform.