Tillbaka

NIRFlex Solids

Principen bygger på reflektans där ljuset från instrumentet reflekteras mot provet. Provet kan vara ett pulver i vialer eller i en plastpåse, eller mjölk.  Det finns även möjlighet att utföra mätningar på tabletter. (läs mer om tablettanalysutrustning från Sotax) Till denna mätcell kan även transflektanstillbehör användas. Provet strålas då med ljus som passerar provet och träffar en totalreflekterande yta på andra sida. Därefter går ljuset igenom provet igen för att detekteras.

Tillbaka

Kontaktperson