Tillbaka

Nikon konfokalmikroskop A1R MP+

Nikon konfokalmikroskop A1R+

Snabbhet och hög upplösning

Med Nikons innovativa hybridskanner, dvs en snabb galvanometerskanner med hög upplösning och en ultrasnabb resonansskanner kan de ta bilder i hastigheter från 30 bilder i sekunden vid 512 x 512 pixlar upp till 420 bilder i sekunden. Det är möjligt att växla mellan resonantskanner och galvanoskanner genom ett klick i mjukvaran. De båda skanningenheterna kan också användas i par för samtidig stimulering och avbildning.

GaAsP NDD detektorer för hög känslighet

Ett problem som man ställs inför när man försöker detektera signaler djupt i vävnad är så kallad ”light scattering”, dvs vävnad sprider ut de signaler man försöker att se. Därför är konventionella detektorer inte känsliga nog. NDD (Non-Descanned Detector) detektorer sitter alldeles bakom objektivets bak apertur och kan därmed maximalt detektera dessa utspridda signaler.

Dual IR Beam option gör samtidig detektion av 2 fluorochromer möjlig

Med denna option så kan man excitera med två våglängder samtidigt, en fast våglängd vid 1040 nm samt ett våglängdsområde som kan varieras mellan 700-1300 nm. Detta möjliggör att man kan titta på två fluorochromer samtidigt vilket sparar tid. Denna IR-laser kan också användas för samtidig stimulering vid en specifik våglängd och bildtagning med en annan våglängd.

Separation av fluorochromers överlappande emission

När man exciterar med IR våglängder får fluorochromerna en bredare absorptionsprofil vilket innebär att man kan excitera flera fluorochromer med samma våglängd. Dessa emissionsspektran kommer då att överlappa och vara svåra att skilja från varandra. Nikon har därför utvecklat en unik ”unmixing” teknologi som innebär att dessa överlappande signaler kan separeras från varandra.

A1R plus MP kan kombineras med andra mikroskopitekniker

MP-systemet kan också kombineras med andra mikroskopitekniker samt utrustas med visuella lasrar och standard detektorer för 1-foton excitation.

Tillbaka

Kontaktperson