Tillbaka

N-STORM 5.0 Super Resolution mikroskop Nikon

Super Resolution Mikroskop Nikon

Stoechastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) är en mikroskopteknik där man lokaliserar enstaka individuella fluorokromer över tid, och utifrån dess position rekonstruerar en högupplöst bild i 2D och 3D, en superresolution bild med 10 gånger högre upplösning än vid vanlig mikroskopi. Genom denna teknik så kan man visualisera och få information om molekylära interaktioner på nanonivå.

Nikon har nu utvecklat N-STORM 5.0, med ny optik som skapar effektivare illuminering som är optimerad för CMOS kameror, vilket ger 10 gånger snabbare bildtagning jämfört med tidigare system. Detta gör det möjligt att skapa STORM bilder också av levande celler. Utöver den förbättrade bildtagningshastigheten så finns nu också möjlighet att utöka det avbildade synfältet till 512 x 512 pixlar.

N-STORM 5.0 tillsammans med det ultra-stabila inverterade mikroskopet Ti2-E, och verktygen i mjukvaran NIS-Elements skapar ett mångsidigt mikroskopsystem som ger användaren en oöverträffad flexibilitet för många olika applikationer.

NYCKELFUNKTIONER

Tiofaldig förbättring av lateral upplösning (till 20nm)

N-STORM använder lokaliseringsinformation från tusentals individuella fluorokromer för att skapa fantastiska superresolution bilder. Det är möjligt att få en optisk upplösning som är 10 gånger högre än konventionella optiska mikroskop.

Tiofaldig förbättring av axiell upplösning (till 50 nm)

Förutom att förbättra den laterala upplösningen så finns också möjligheten få en 3D STORM bild med tiofaldig förbättring i axiell upplösning. För att kunna avbilda stora volymer så har N-STORM 5.0 en 3D-Stack-funktion där flera 3D STORM-bilder i olika Z-positioner kombineras samman i en bild.

Dynamisk Super Resolution

Bildtagningshastigheten har förbättrats avsevärt, från minuter till sekunder per bild, tack vare nyutvecklad optik och illuminering som är optimerade för sCMOS-kameror. Tack vare denna förbättring är det nu möjligt att avbilda levande celler med en upplösning som är 10 gånger större än med konventionella optiska mikroskop.

Flera färger för studier av proteininteraktioner

För att studera interaktioner mellan flera proteiner så kan STORM bilder tas med upp till 3 fluorochromer, antingen genom den sekventiella aktivator-reporterpar metoden, eller med kontinuerlig aktivering av fluorochromerna.

Högre densitet av molekyler ger högre upplösning

De nyutvecklade optiken och den förbättrade excitations kapaciteten gör att fler molekyler kan lokaliseras per bild. Detta ger en exaktare lokalisering av molekyler och därmed högre upplösning.

Korrelativ Superresolution för information om molekylernas

N-STORM 5.0 kan kombineras med konfokalmikroskopi, till exempel med Nikon’s A1HD konfokalsystem. Från en konfokalbild med stort synfält så väljer du ett intressant område och byter till superresolution med ett klick i mjukvaran. De båda bilderna läggs samman till en sammansatt bild där konfokalbilden bidrar med strukturell information om molekylernas lokala miljö, och superresolutionsbilden ger information om proteinernas samverkan.

Tillbaka

Kontaktperson

Marie Andersson
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag dig med allt som rör konfokalmikroskopi och super resolution."
Marie Andersson, PhD, är ansvarig för Nikons konfokalmikroskopi hos BergmanLabora. Marie har tidigare varit mikroskopiansvarig på Molekylär Biologi och UCMR vid Umeå Universitet.