Tillbaka

MicroBAM - Brewster Angle Microscope

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och /eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgett).
Med MicroBAM kan man förutom att avläsa olika fasövergångar och maximal packningsdensitet i en isoterm också följa förloppet visuellt.

Användningsområden för LB

  • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat. På så sätt undviks onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer.
  • När du vill optimera parametrar för tillverkande och överföring av dina tunna filmer är det en stor hjälp att följa processen visuellt. Parametrar som är viktiga för en bra LB-film-deponering är barriärernas kompressionshastighet, väntetid, temperatur och sub-fasens sammansättning.

 

Användningsområden för Langmuir

  • Studera ett monolager / tunn film. Du kan se fasförändringar, fas-separering, domän - bildning, storlek, form och packningsmönster.
  • Följ ytreaktioner i realtid., till exempel fotokemiska reaktioner, enzymkinetik och polymerisering.
  • Studera ytaktiva material och processer så som proteinadsorption eller nano-partiklars flotation.

 

Teknik

Kameran ger en spatial upplösning på 12 mikrometer, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner. Du kan ta stillbilder när du vill manuellt -eller automatiskt som en funktion av tid eller yt-tryck.

Flexibilitet

MicroBAM är kompatibelt med de flesta av Biolin Scientifics L&LB tråg, och kopplas snabbt in via USB. Ett tillbehör där du bokstavligen är igång på ett par minuter.


Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"