Tillbaka

Mediaclave 10 Integra

Mediaclave 10 används för sterilisering av 1-10 liter odlingsmedium. För större volymer finns Mediaclave 30 som kan sterilisera 3-30 liter odlingsmedium. Mediaberedare används på många sjukhus, företag inom läkemedel och livsmedel samt på universitet för att framställa odlingsmedium/agar för odling av bakterier.

Funktioner:

Det finns två mediafunktioner och två alternativa applikationer:

  • Standardläge, avsett för normalberedningar.
  • Chokladagar, tvåstegsprogram med två uppvärmningsramper för beredning av komplex media. Efter den första steriliseringsfasen kan supplement, exempelvis blod tillsättas genom tillsatsporten. Därefter sker en ytterligare uppvärmningsfas.
  • Värmebad, för att förbehandla mediet inför sterilisering med en valbar temperatur mellan 30–80°C.
  • Autoklav, med särskild insatskyvett är det möjligt autoklavera/termostatera vätskor i behållare.

 

Säker mediaberedning

Innan start görs ett trycktest vid lågt tryck för att kontrollera att systemet är tätt. Förutom elektronisk kontroll av tryck och temperatur finns nu även två ytterligare mekaniska säkerhetsnivåer. Mediaclave 10 har en kraftfull magnet som ändrar riktning under beredningsprocessen. Detta innebär att man får en mer homogen blandning.

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"
Mohammad är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till."
Susanna är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax i region syd/väst