Tillbaka

Mediaclave 10 Integra

Mediaclave 10 används för sterilisering av 1-10 liter odlingsmedium. För större volymer finns Mediaclave 30 som kan sterilisera 3-30 liter odlingsmedium. Mediaberedare används på många sjukhus, företag inom läkemedel och livsmedel samt på universitet för att framställa odlingsmedium/agar för odling av bakterier.

Funktioner:

Det finns två mediafunktioner och två alternativa applikationer:

  • Standardläge, avsett för normalberedningar.
  • Chokladagar, tvåstegsprogram med två uppvärmningsramper för beredning av komplex media. Efter den första steriliseringsfasen kan supplement, exempelvis blod tillsättas genom tillsatsporten. Därefter sker en ytterligare uppvärmningsfas.
  • Värmebad, för att förbehandla mediet inför sterilisering med en valbar temperatur mellan 30–80°C.
  • Autoklav, med särskild insatskyvett är det möjligt autoklavera/termostatera vätskor i behållare.

 

Säker mediaberedning

Innan start görs ett trycktest vid lågt tryck för att kontrollera att systemet är tätt. Förutom elektronisk kontroll av tryck och temperatur finns nu även två ytterligare mekaniska säkerhetsnivåer. Mediaclave 10 har en kraftfull magnet som ändrar riktning under beredningsprocessen. Detta innebär att man får en mer homogen blandning.

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, och Integra i region mitt/norr.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax,och Integra i region syd/väst