Tillbaka

Masspektrometer ICPMS-2030 Shimadzu

  • Det första instrumentet som inkluderar funktioner som hjälper till med analytisk metodutveckling och diagnostik.
  • Den nyutvecklade kollisionscellen ger hög känslighet och låg interferens.
  • Unikt system, utvecklat av Shimadzu, som ger industrins lägsta förbrukningskostnad.

 

Egenskaper

Två hjälpfunktioner som förenklar analysen

Development Assistant, förenklar metodutvecklingen för nya analyser Diagnosis Assistant, bedömer automatiskt förekomsten av spektrala interferenser. Tillsammans ger de resultat med extremt hög säkerhet. Dessutom kan nya element läggas till efter analysen utan att provet behöver köras om.

Hög stabilitet, hög känslighet och låg interferens

Instrumentet inkluderar en nyutvecklad kollisionscell som ger analyserna en utomordentlig känslighet och en minimal spektral interferens.

Unikt system utvecklat av Shimadzu som ger marknadens lägsta förbrukningskostnad

I tillägg till de låga förbrukningskostnaderna är den av Shimadzu utvecklade minitorch enheten miljövänlig. Anledningen är att den sänkta argonförbrukningen och elen som producerar och underhåller plasman kan minimeras.

Tillbaka

Kontaktperson