Tillbaka

MA200 (LOM)

Vilken/vilka analyser kör ni på ert lab med instrumentet? Främst olika typer  av mikrostrukturkaraktärisering men även karaktärisering av sprickor i provstavar av kompositmaterial. Hur ofta körs analysen eller antal prover? Dagligen Hur många användare har ni hos er? Ca 50 st Syfte: Forskning och utbildning Vad är den största nackdelen med ert nuvarande märke? Svårt att karaktärisera små prover som inte är ingjutna eftersom det är ett inverterat mikroskop, vilket vi även var medvetna om vid införskaffandet. Vad är den största fördelen med ert nuvarande märke? Hela konceptet! Vi är mycket nöjda med både hårdvaran & mjukvaran. Innehavare: Avdelningen för Materialvetenskap, Luleå Tekniska Universitet Referensperson för citat: Pia Åkerfeldt & Johnny Grahn

Tillbaka

Kontaktperson