Tillbaka

Laser Application system Nikon Ti2-LAPP

Nikon Laser Application system Ti2-LApp

Behöver du använda flera belysningstekniker i ditt mikroskoperande? Med Nikons Laser Application system Ti2-LApp för det inverterade mikroskopet Ti2 så kan upp till 5 olika belysningsmoduler kombineras på ett och samma mikroskop.

Modularitet ger flexibilitet

Ti2-LAPP systemet är ett påbyggnadsbart illumineringssystem som ger möjlighet att använda upp till 5 olika belysningstekniker på ett och samma mikroskop. Till exempel så kan förutom epifluorescens, moduler för TIRF, FRAP, fotostimulering, samt superresolutionstekniken STORM kombineras vilket ger mångsidigt mikroskopisystem. Alla delar av Ti2-LApp systemet kan adderas, eller bytas ut vid ett senare tillfälle så att man kan möta ändrade behov ifall ens forskningsinriktning ändras.

DMD modulen för fotostimulering av multipla punkter

Optogenetik är att med hjälp av ljusstimulering styra levande nervceller. För detta så behöver man kunna definiera väl avgränsade regioner som skall belysas. Nikons DMD modul använder en array av 480 000 små speglar som kan arrangeras i fritt definierade regioner eller mönster. Därmed så belyses enbart de definierade regionerna i ett prov, tex för fotostimulering/aktivering av en liten del av en cell. DMD modulen kan användas med både LED belysning eller laser illuminering.

Helt automatiserad fokusering och justering av TIRF illuminator

Total Internal Reflection, TIRF, är en belysningsmetod där man endast exciterar fluorochromer som ligger inom 80-100 nm från täckglaset. Därmed så eliminerar man bakgrundsfluorescens och ökar sin signal. Att ställa in rätt infallsvinkel och fokus av lasern för att uppnå TIRF kan vara svårt, men med Nikons TIRF illuminator H-TIRF görs detta automatiskt genom ett klick i mjukvaran. H-TIRF modulen kan också utrustas för superresolutionstekniken STORM.

FRAP modul för fotoaktivering/stimulering

Med FRAP modulen så kan man punktstimulera mål i celler för att aktivera, bleka, eller konvertera fluorochromer, till exempel för att studera intracellulära proteiner. Detektionen görs med en kamera så metoden är snabb jämfört med att använda en point-scanning konfokal.

Tillbaka

Kontaktperson

Torgeir Dahlen
Produktspecialist Mikroskopi
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt inom mikroskopi; om du har frågor eller om du vill beställa."