Tillbaka

KSV NIMA Roll-to-Roll Langmuir-Blodgett

För dig med behov av att belägga större ytor än vad traditionell LB kan hantera. Med kontinuerlig matning av substratet genom monolager av nanopartiklar (eller andra strukturer) kan nu hastighet läggas till fördelarna som LB erbjuder:

  • Exakt kontroll över packningstätheten
  • Exakt kontroll av filmtjocklek
  • Homogen beläggning över stora ytor
  • Multilager med varierande lagerstruktur kan skapas
  • Flexibilitet i val av partiklar/molekyler och substrat
  • Filmen kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat.

 

Kvalitet

Tråget tillverkas ur ett enda stycke PTFE, vilket underlättar rengöring (som är A och O för L & LB) och eliminerar risken för kontaminering från limmer och ytbeläggningar. För säker och högkvalitativ användning kommer systemen med:

  • Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta
  • Lokaliseringsstift för trågplacering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen
  • Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriär, skada motor eller andra delar av systemet
  • Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labb-bänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.

 

Flexibilitet

En öppen och modulär design gör att du kan inspektera och karaktärisera monolager/film före och under överföring till substrat.
Du kan använda andra trågstorlekar och trågtyper till samma ram som roll-to-roll-tråget, vilket ger full flexibilitet och utnyttjandegrad. Med lokaliseringsstift är det superenkelt att byta tråg med perfekt positionering.

Med marknadens störts utbud av trågstorlekar, trågtyper och tillbehör för karakterisering hjälper vi dig gärna att hitta exakt den konfiguration som passar dina behov.

Användarvänlighet och Support

Biolin Scientific Langmuir och Langmuir-Blodgett mäter yttryck / surface pressure med hjälp av vågbaserad Wilhelmy-metod, där du kan välja att använda Wilhelmy-plattor av papper (engångs) för att undvika rengöring och kontamineringsrisk. KSV NIMA mjukvara innehåller alla funktioner för att styra och analysera, inklusive de olika karakteriserings-modulerna.

Teknik

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) och Langmuir-Schaefer (LS) kan skapa och analysera filmer som är så tunna som ett molekyllager med full kontroll över packningstäthet.
Detta görs genom att sprida molekyler på en vätskeyta (oftast, men inte enbart vattenfas) och sedan komprimera ytan med rörliga barriärer. Barriärerna förs samman till det att molekylerna som initialt är så långt ifrån varandra att de kan jämföras med gasfas, via vätskefas till att de är så tätt packade att de kan anses vara ett flytande två-dimensionellt fast material. Samtidigt som detta görs mäts yttrycket och man kan följa förloppet genom en isoterm där surface pressure plottas mot specifik yta (hur stor yta varje molekyl upptar).

Surface pressure—area isoterm av en Langmuirfilm med molekyler i olika faser.

Förutom att avläsa i en isoterm när uppnått maximal packningsdensitet, kan man också med hjälp av microBAM (Brewster Angle Microscope) simultant följa förloppet visuellt.

Överföring till ett vertikalt nedfört substrat (Langmuir-Blodgett) eller ett horisontellt doppat substrat (Langmuir-Schaefer) sker sedan med stor precision samtidigt som barriärerna är aktiva och håller packningstätheten konstant. På det sättet kan mycket homogena och perfekta molekylära filmer överföras. Processen kan upprepas flera gånger med samma eller andra molekyler/partiklar och på så sätt kan multilager skapas med stor kontroll av packningstäthet och filmtjocklek.

Med roll-to-roll kan en kontinuerlig matning av substrat genom det flytande monlagret ge en ökad produktivitet.Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"