Tillbaka

KSV NIMA Langmuir & Langmuir-Blodgett

Langmuir och Langmuir-Blodgett används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och/eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgettfilmer)
Trots att tekniken är traditionell så växer användningen inom nya områden, såsom till exempel:

 • Funktionella ytbeläggningar med nanopartiklar, med design av specifika ytegenskaper som optisk reflektivitet, biokompabilitet, vätbarhet, konduktivitet, vidhäftning m.fl..
 • Modell-system för cellmembran, där struktur- och funktionseffekter av toxiner eller läkemedel på lipida bilager kan studeras
 • Fimer av nya biopolymerer kan studeras med avseende på tvärbindning, stabilitet, nedbrytning m.m.
 • Studie av proteiner, lipider och andra amfifila molekyler, där adsorption, stabilitet, struktur och samspel ofta är viktiga egenskaper.
 • I kombination med Interfacial rheology, bestämning av filmstabilitet, fasövergångar och reaktioner


Langmuir-Blodgett har en rad fördelar vid jämförelse med andra coating-tekniker:

 • Exakt kontroll över packningstätheten
 • Exakt kontroll av filmtjocklek
 • Homogen beläggning över stora ytor
 • Systemet jobbar i normal rumsmiljö
 • Multilager med varierande lagerstruktur kan skapas
 • Flexibilitet i val av partiklar/molekyler och substrat
 • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan optiskt kontrolleras innan överföring till substrat.

 

Flexibilitet

En öppen och modulär design gör att du kan inspektera och karaktärisera din film både under skapandet och före överföring till substrat. Du kan använda flera trågstorlekar och trågtyper till en och samma ram, med lokaliseringsstift är det superenkelt att byta tråg med perfekt positionering.

Med marknadens största utbud av trågstorlekar, trågtyper och tillbehör för karakterisering hjälper vi dig gärna att hitta exakt den konfiguration som passar dina behov:

Skulle utbudet av någon anledning inte innehålla det du behöver gör vi kundanpassningar på förfrågan!

Kvalitet

Trågen, inklusive brunn för LB, tillverkas ur ett enda stycke PTFE, vilket underlättar rengöring (som är A och O för L & LB!) och eliminerar risken för kontaminering från limmer och ytbeläggningar. För säker och högkvalitativ användning kommer systemen med:

 • Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta
 • Lokaliseringsstift för trågplacering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen
 • Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriär, skada motor eller andra delar av systemet
 • Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labb-bänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
 • Termostaterbara tråg för konstant och relevant temperatur

 

Användarvänlighet och Support

Biolin Scientific Langmuir och Langmuir-Blodgett mäter ytspänning/surface pressure med hjälp av vågbaserad Wilhelmy-metod, där du kan välja att använda Wilhelmy-plattor av papper (engångs) för att undvika rengöring och kontamineringsrisk. KSV NIMA mjukvara innehåller alla funktioner för att styra och analysera, inklusive de olika karakteriserings-modulerna.

Teknik

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) och Langmuir-Schaefer (LS) kan skapa och analysera filmer som är så tunna som ett molekyllager med full kontroll över packningstäthet.
Detta görs genom att sprida molekyler på en vätskeyta (oftast, men inte enbart vattenfas) och sedan komprimera ytan med rörliga barriärer. Barriärerna förs samman till det att molekylerna som initialt är så långt ifrån varandra att de kan jämföras med gasfas, via vätskefas till att de är så tätt packade att de kan anses vara ett flytande två-dimensionellt fast material. Samtidigt som detta görs mäts yttrycket och man kan följa förloppet genom en isoterm där yttrycke plottas mot specifik yta (hur stor yta varje molekyl upptar).

Förutom att avläsa i en isoterm när uppnått maximal packningsdensitet, kan man också med hjälp av en MicroBAM (Brewster Angle Microscope) simultant följa förloppet visuellt.

Överföring till ett vertikalt nedfört substrat (Langmuir-Blodgett) eller ett horisontellt doppat substrat (Langmuir-Schaefer) sker sedan med stor precision samtidigt som barriärerna är aktiva och håller packningstätheten konstant. På det sättet kan mycket homogena och perfekta molekylära filmer överföras. Processen kan upprepas flera gånger med samma eller oika molekyler/partiklar och på så sätt kan multilager skapas med stor kontroll av packningstäthet och filmtjocklek.


Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"