Tillbaka

Kjelmaster K-375 Büchi

Kjelmaster K-375 är ett kjeldahlsystem som används för kväve och proteinanalys. Systemets stora fördel är automation och möjlighet att koppla till provväxlare.

Användarvänlighet

Kjeldahl-enheten har en stor touch-screen display med tydliga ikoner som gör det enkelt att skapa egna metoder. Displayen ger en bra översikt över metoden och visar vad som händer under destillation, vilket ger full kontroll.

Handhavande

  • Möjlighet att köra både kolorimetrisk och potentiometrisk titrering
  • Automation med hjälp av koppling till provväxlare
  • Hög säkerhet för användaren
  • Användarnivåer i mjukvaran säkerställer att metoder inte ändras
  • Guidning kring rutinanalyser, SOP
  • Reproducerbara resultat med automation
  • Datalagring och möjlighet att koppla till LIMS
  • Mjukvara Kjellinks för övervakning av analys
Tillbaka

Kontaktperson

Dijana Ceric
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig gärna att hitta rätt instrument för din applikation!"
Dijana har tidigare arbetat som expert på spektroskopi på Shimadzu i Kroatien. Nu ansvarar hon för hela vårt spektrosortiment från Shimadzu: UV-VIS-NIR, FT-IR, AAS, ICP-OES, EDX, SALD. På BergmanLabora sen 2015.