Tillbaka

Kjeldahl-destillator K-355

K-355 är utrustad med en kraftfull ånggenerator för vilken ångeffekten kan ställas in från 30 – 100 %. Destillatorn är utrustad med en syraresistent pump för tillsats av starka syror samt en ytterligare pump för tillsats av lut. Andra inbyggda funktioner är övervakningsteknik för säkert användande och möjlighet att lagra nio olika metoder.
Levereras med tre tillhörande kemikalietankar på 10 L, glastång och ett provrör.

Tillbaka

Kontaktperson