Tillbaka

Kjeldahl-destillator K-350

Denna kompakta destillationsenhet är speciellt avsedd för snabb, säker och reproducerbar ångdestillation i enlighet med officiella kväve/proteinanalyser. Den unika glasuppbyggnad medför att destillationen kan övervakas visuellt från provrör till uppsamlingsflaska.
Utrustad med en underhållsfri ånggenerator och en doseringspump för tillsatts av NaOH, vilket sker genom att trycka på en doseringsknapp. Kompakt skal med frontpanel och en plastad bottenbricka.

Levereras komplett och redo att använda med följande enheter:

  • En 10 L- tank för NaOH och en för ånggeneratorn
  • Glastång för hantering av provrör
  • Nätkabel
  • Användarmanual
Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra.