Tillbaka

IR Pilot Applikationsprogram Shimadzu

IR Pilot Applikationsprogram Shimadzu

IR Pilot erbjuder totalt 23 applikationsprogram som standard, vilket gör det enkelt för operatörer med minimal FTIR-erfarenhet att analysera prover genom att enkelt välja analysändamål och tillbehör. Det är inte nödvändigt att ställa in parametrar.

Identifikationstestprogram

Detta program gör pass/fail-bedömningar för testprover baserat på verifieringsmetoder som beskrivs i Pharmacopoeia och standarder som specificeras i varje land, såsom Infraröd spektrofotometri. Förutom identifieringstester för test av läkemedel och livsmedelsprodukt kan programmet även användas för godkännande och inspektion före leverans. Programmet beräknar skillnaden mellan toppvågbommar från standard- och testprover och skillnaden mellan toppintensitetsförhållandena och skriver sedan ut en rapport om pass/fail-bedömningsresultat.

Föroreningsanalysprogram

Föroreningsanalysprogrammet identifierar uppmätta föroreningar med användning av Shimadzus proprietära identifieringsalgoritm i kombination med ett spektralbibliotek innehållande mer än 550 spektra för ämnen som vanligtvis detekteras som föroreningar. Efter dataanalys gör det automatiskt en överlåtelse / misslyckad bedömning och skapar en rapport. Även om föroreningen är en blandning söker den efter stora och mindre komponenter och visar sina rader. Eftersom antalet komponenter i blandningen inte behöver specificeras kan även operatörer med minimal infraröd analysupplevelse enkelt analysera prover. 

Tillbaka

Kontaktperson