Tillbaka

GCMS-TQ8040 Shimadzu

Shimadzus senaste GCMS-TQ8040 är den första tripplequadrupolen med SMART produktivitet för ökad provgenomströmning, SMART handhavande för snabb och enkel metodutveckling, SMART prestanda för låga detektionsgränser och Scan/MRM i samma körning. Dessa tre SMART-tekniker bidrar till att GCMS-TQ8040 är det mest noggranna, kostnadseffektiva och enkla instrumentet på marknaden.

SMART produktivitet

Med det nya firmware-protokollet kan man utföra 32,768 transitioner i en och samma MRM analys vilket eliminerar ett antal svårigheter och ökar produktiviteten markant. 

SMART handhavande

Med funktionen SMART MRM anger mjukvaran parametrarna för analysen automatiskt vilket medför enklare och snabbare metodutveckling.

SMART prestanda

För att ge högsta möjliga tillförlitlighet i bibliotekssökning är det viktigt med både masspektrum av hög kvalitet och kvantitativa data vid låg provkoncentration. Den effektiva jonkällan och kollisionscellen i Shimadzus GCMS ger mycket låga detektionsgränser och tack vare Shimadzus patenterade ASSP (Advanced Scanning Speed Protocol) och möjligheten att kunna köra Scan och MRM analys simultant får man detta på bara en injektion. 

Tillbaka

Kontaktperson

Johan Berthag
Salesperson
"Tveka inte att höra av dig till mig! Jag hjälper dig gärna med allt från enklare frågor till avancerade applikationer."
Johan Berthag, BSc i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola, är ansvarig för GC/GCMS och TOC från Shimadzu samt hela serien för elementaranalys från TE Instruments. Johan är stationerad i Göteborg och ansvarar för hela Sverige.
Susanna Henriksson
Salesperson
"Kontakta mig! Jag har jobbat med kromatografi i mer än 20 år och hjälper gärna till."
Susanna är ansvarig för hela vårt sortiment av vätskekromatografi med eller utan masspektrometer från både Shimadzu och Büchi. Hon ansvarar för hela Sverige.