Tillbaka

GC-2010 Plus Shimadzu

Då kraven på lägre detektionsgränser ökar ställs det högre krav på instrumenten. Shamdzu GC-2010 Plus är en avancerad och flexibel gaskromatograf med stort urval av detektorer så som FID och FPD som har marknadens högsta känslighet.

Ökad produktivitet

Då Shimadzu erbjuder världens snabbaste nedkylning av kolonnugnen förkortas väntetiden mellan proverna (450°C till 50 °C på 3,4 minuter). I kombination backflush teknologin kan man korta ner sina analystider ytterligare.

Detektorer   

  • FID-2010 Plus, Flame Ionization Detector
  • TCD-2010 Plus, Thermal Conductivity Detector
  • FPD-2010 Plus, Flame Photometric Detector
  • ECD-2010 Plus, Electron Capture Detector
  • FTD-2010 Plus, Flame Thermionic Detector

Injektorer

  • SPL-2010 Plus, Split/splitless Injection Unit
  • WBI-2010 Plus, Direct Injection Unit
  • OCI/PTV-2010, On-column/ Programmed Temperature Injection Unit
Tillbaka

Kontaktperson

Susanna Henriksson
Salesperson
"Kontakta mig! Jag har jobbat med kromatografi i mer än 20 år och hjälper gärna till."
Susanna är ansvarig för hela vårt sortiment av vätskekromatografi med eller utan masspektrometer från både Shimadzu och Büchi. Hon ansvarar för hela Sverige.
Johan Berthag
Salesperson
"Tveka inte att höra av dig till mig! Jag hjälper dig gärna med allt från enklare frågor till avancerade applikationer."
Johan Berthag, BSc i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola, är ansvarig för GC/GCMS och TOC från Shimadzu samt hela serien för elementaranalys från TE Instruments. Johan är stationerad i Göteborg och ansvarar för hela Sverige.