Tillbaka

Gaskromatograf GCMS-QP2020 Shimadzu

Gaskromatograf GCMS-QP2020 Shimadzu - BergmanLabora

Ökad produktivitet för ert lab med marknadens snabbaste MS

 • Maximal scanhastighet 20.000 u/sek
 • Högsta känslighet med ASSP-funktion
 • Ultra-Snabb datainsamlingshastighet för snabb GCMS analys

GCMS-QP2020 är utrustad med ultrasnabb datainsamling med patenterad ASSP (Advanced Scanning Speed Prestanda) funktion. Med ASSP erhålls hög känslighet vid höga scanningshastigheter. I nya GCMS-QP2020 firmware optimeras parametrarna för jontransporten i kvadrupolen till 20.000 u/sek och 100 Hz via en högeffektiv datainsamlingsalgoritm.

 • Halverad analystid
 • Snabbare underhåll
 • Tidsbesparing vid kolonnbyte

GC:n kyler ugnen från 350°C till 50°C på endast 2,7 minuter. För att kunna göra detta har ett dubbel-jet-cooling-system utvecklats och t.ex kan analystiden för VOC halveras. GCMS-QP2020 gör detta genom att kombinera FAST GC teknik med snabb nedkylning av ugnen. Att köra många olika applikationer kräver att injektorn i GCMS:en underhålls på rätt sätt med rätt intervall. Med Ultra-modellen kan detta underhåll göras utan att släppa vakuumet i MS:en vilket innebär en stor tidsbesparing vid uppstart. För att enkelt kunna byta mellan två olika kolonner i ugnen kan ett twin-line MS System användas. Bägge kolonnerna är alltid installerade och klara att köra på. Detta ökar effektiviteten.

Miljövänlig design

 

 • 36% reducering av energiförbrukning i standby läge
 • 30% reducering av CO2 utsläpp

Vid användande av det nya Ecology-mode tas onödig energiförbrukning från GC, MS och PC bort i ett klick. Bärgasförbrukningen är också automatiskt reducerad. Ecology-mode kan användas i direkt anslutning till sista provet t.ex vid nattkörning. En nyutvecklad turbopump ger maximal känslighet oavsett applikation och omständighet. Förutom helium kan systemet även köras med vätgas eller kvävgas vilket medför minskade analyskostnader.

Tillbehör:

Ett brett sortiment av ytterligare tillbehör finns att tillgå

 • Thermal Desorption, TD-20
 • Injektor för vätskeprover, AOC-20i/s
 • Injektor för vätske-, headspace- eller SPME-prover, AOC-6000
 • Temperaturprogrammerbar injektor, Optics 4
 • Pyrolysanalys är möjlig med Py-3030
 • Linex ger automatiskt byte av linear vilket minskar instrumentnedsmutsning vid besvärliga matriser och ger minskat instrumentunderhåll
 • Direct Inlet - ger möjlighet att introducera prov direkt i MS:en
Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region mitt/norr.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt, speciellt kromatografi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Susanna är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra i region syd/väst