Tillbaka

Forskningsmikroskop Nikon Eclipse FN1

Rättvänt mikroskop - Eclipse FN1 Nikon

Rättvänt mikroskop idealiskt för elektrofysiologiska experiment. Nikons Eclipse FN1 är ett speciellt rättvänt mikroskop utvecklat från grunden för att möta de rigorösa kraven inom elektrofysiologisk forskning. Aldrig tidigare har ett elektrofysiologiskt mikroskop tillåtit dig att gå så djupt in i ditt prov med sådan klarhet och kontrast. Beror på att det FN1-fasta mikroskopet har ett helt omdesignat optiskt system som innehåller världens första vattendämpningsmål med djupinducerad aberrationskorrigering. Den nya mikroskopoptiken levererar längre arbetsavstånd, smalare profiler, bättre synvinklar och avvikande bilder från det synliga till infraröda området.

NYCKELFUNKTIONER

Öppen design ger maximal anpassning

Genom att sätta in ett mellanrum mellan kroppen och armen kan du höja mikroskophöjden 10-30 mm för att underlätta stor provobservation. Dessutom kan kondensatorn, delsteget och tornet helt avlägsnas för att möjliggöra mer ledigt utrymme beroende på syftet med experimenten.

Flera brusreduceringsfunktioner

Reduceringsfunktionen FN1 har en ON/OFF-mekanism för filtertornet, optisk vägväxlare, förstoringsväxlare och kondensorfilterväxlaren för att minska vibrationsrelaterat brus. En ny hållare för CCD-kablar eliminerar vibrationsstörningar som härrör från luftkonditioneringsapparater, öppna dörrar eller fönster. Nya markstiften för objektivlins, kondensatorns och målglidarna minskar väsentligt elektriskt brus. Mikroskopets arm är inställd längre och tillåter användare att se och driva direkt från ett prov. Dessutom ger en ny överförd ljusfiberbelysning en ljus men kall belysning till levande exemplar och eliminerar elektriskt brus från mikroskopmiljön.

Strömlinjeformad drift

Fokusknappen och fältmembranringen finns på mikroskopens främre del och det finns inga besvärliga ytterbälten, så operationen är lätt när du använder ett fast steg. Fokusknappen är placerad på både vänster och höger sida, så den kan manövreras med endera handen. Ett tillval fjärrhandtag möjliggör på/av och ljusintensitetsjustering av fiberbelysningen från utsidan av buret.

Säkert och enkelt objektivbyte

Mål som är monterade på den glidande objektivrevolvern kan höjas när man byter förstoringar så att objektivet inte kolliderar med manipulatorn eller kammaren. Retraktionsavståndet är 15 mm, så även en tjock glasskål är skyddad. Linsens topp kan lätt doppas (ca 1 mm) i badlösningen med hjälp av spaken för att eliminera risken för provprovning.

Tillbaka

Kontaktperson

Torgeir Dahlen
Produktspecialist Mikroskopi
"Kontakta mig! Jag hjälper dig med allt inom mikroskopi; om du har frågor eller om du vill beställa."
Oliver Garner
Försäljningschef
"Vi hjälper dig med allt inom mikroskopi – från ljuskälla till detektor. Från första diskussion till installation."
Oliver Garner, BSc från Plymouth Universitet, UK, har jobbat med mikroskopi sedan 2005 och är expert på avancerad systemdesign med hög kunskapsnivå på det mesta inom mikroskopi. Han har varit ansvarig för Nikon mikroskopi i södra Sverige, och har nu rollen som försäljningschef. <a href="mailto:[email protected]?subject=Testing out mailto!">First Example</a>